Amorteringsfri period med anledning av Coronaviruset

Publicerad: 2020-03-18,
Uppdaterad: 2020-04-02

Under gårdagen gick Finansinspektionen ut med informationen att inkomstbortfall under Coronavirusets spridning kan vara skäl för lån utan amortering. Banker och låntagare kan komma överens om att minska amorteringen på bolån under en period. Bolån har annars i normala fall amorteringskrav beroende på belåningsgrad.

Corona
Amorteringsanstånd möjligt under Coronakrisen

Att Corona orsakar frestar på ekonomin hos såväl stat som företag och indirekt privatpersoner har väl inte undgått någon. Under tillfällen som dessa kan man få anstånd med att amortera på bolån trots de krav som finns.

- Reglerna säger att bankerna kan ge undantag från amorteringskravet när det finns särskilda skäl. Tappar låntagaren inkomster på grund av coronavirusets spridning så är det ett sådant skäl. Det är FI:s syn och det har vi varit tydliga med mot bankerna. Det extraordinära läget motiverar att bankerna är generösa i sin tillämpning av att medge undantaget, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Nu har banker börjat gå ut med information om detta, för att ta sitt samhällsansvar. Exempelvis storbankerna:

  • Handelsbanken erbjuder amorteringsfritt bolån i upp till sex månader.
  • Nordea erbjuder tillfällig amorteringsfrihet i upp till 6 månader för bolånekunder vars betalningsförmåga påverkas av till exempel uppsägning, varsel eller sjukdom.
  • Swedbank beviljar amorteringsbefrielse för maximalt 12 månader för bolån och för övriga lån i maximalt 6 månader. Detta från och med vecka 13.
  • SEB erbjuder bolånekunder 3 månader utan amortering.
  • Danske Bank erbjuder uppehåll med amortering i upp till sex månader. En bedömning huruvida du kvalificerar för erbjudandet kommer göras.

2020-04-02: Finansinspektionen tillåter banker att ge anstånd med amortering till alla, oavsett om det är ett existerande eller ett nytt bolån. Skälet för amortering behöver heller inte vara inkomstbortfall på grund av Coronakrisen. Undantaget gäller fram till och med juni 2021.

Även privatlån utan amortering

Utöver bolån där amortering är ett krav vid hög belåningsgrad har vi också sett exempel på banker med privatlån som erbjuder amorteringsfritt. Exempelvis Coop MedMera Bank visar sig vara ansvarstagande. Coop Privatlån erbjuder en period utan amortering om du som kund blir arbetslös eller om din betalningsförmåga påverkas av varsel eller sjukdom på grund av läget med Corona. Även SevenDay, Nordax Bank, Marginalen Bank och Wästgöta Finans öppnar för diskussion kring att slippa amortering under en period kopplat till COVID-19.

Har du ett låneskydd eller motsvarande försäkring på ditt privatlån eller annan konsumentkredit? Då finns det möjligheter att det kan täcka upp för dina lånekostnader om du har inkomstbortfall på grund av Corona. Ett låneskydd går ofta in vid arbetslöshet eller sjukdom. Coronakrisen är en typisk oförutsedd händelse där ett låneskydd eller separat inkomstförsäkring eller sjukförsäkring är bra att ha.

Andra fall då du kan slippa amortering

Det finns även andra mer eller mindre extraordinära fall då du kan slippa amortering enligt kravet på ditt bolån. Exempel på situationer kan vara föräldraledighet, arbetslöshet, sjukskrivning eller en nära anhörigs bortgång. Man kan ta en diskussion med banken där man har sitt bolån för att diskutera tillfällig amorteringsfri period.

Se också: Pausa tillbakabetalningar på lån - att tänka på.

Relaterade ämnen: Privatlån Bolån Amortering
JÄMFÖR ALLA LÅN