Budget- och skuldrådgivning i kommuner optimistiska till höstens tillägg i konsumentkreditlagen

Publicerad: 2019-03-29

Hos kommunernas Budget- och skuldrådgivning har man en övervägande positiv bild av de ändringar om högkostnadskrediter som genomfördes i höstas. Den gängse åsikten enligt en undersökning genomförd av Kreditkoll.nu är dock att det ännu är för tidigt att se någon effekt av lagändringarna. Revolverande krediter i kreditkort, kontokrediter och delbetalning vid köp av varor och tjänster samt snabblån/SMS lån är de typer av krediter som idag leder till flest ärenden.

Rådgivning vid ekonomiska bekymmer

Från 1 september 2018 har konsumentkreditlagen nu varit gällande med de nya reglerna om högkostnadskrediter. Många kreditgivare med framförallt privatlån och snabblån har ändrat sina priser och gjort om sitt utbud.

Med anledning av denna ändring i lagen och att det gått kring ett halvår sedan den infördes var vi på Kreditkoll.nu nyfikna på vilken effekt den har. Med tanke på att många högkostnadskrediter har så kort löptid som 1 månad bör också många löptider passerats under denna tid, tänkte vi.

Ännu ingen effekt synlig hos kommunerna

Efter kontakt med avdelningar för Budget- och skuldrådgivning i några av landets kommuner står det klart att det ännu är för tidigt att se någon effekt av begreppet högkostnadskredit och de lagar, som exempelvis räntetak och kostnadstak, som är tvingande för en sådan kredit.

Majoriteten av kommunerna ser ingen förändring i varken antalet rådfrågande personer eller i storleken på deras skulder. De menar också att inte heller de rådfrågande upplever någon effekt av förändringen. Det verkar vanligt att de som söker råd inte har så stor koll på vilka lagar som gäller över huvud taget, eller att de inte bryr sig om det.

Revolverande krediter och snabblån störst

Kommunernas avdelningar för Budget- och skuldrådgivning fick också svara på frågan vilken typ av krediter som leder till flest ärenden. Med alternativen Privatlån, Bolån, Revolverande krediter (som kreditkort, rena kontokrediter, kontokredit vid delbetalning av varu-/tjänsteköp etcetera), Snabblån/SMS lån eller Övriga typer av lån var det två typer som stack ut bland svaren. Den lånetyp som leder till flest ärenden är revolverande krediter vilket var fallet hos närmare 60 % av de tillfrågade. Den näst största typen är snabblån/SMS lån vilken var anledningen till flest rådfrågande hos närmare 40 % av kommunerna.

Sammanfattning av svaren på Kreditkolls frågor till Budget och skuldrådgivning i några av landets kommuner

Antalet svarande kommuner är 19 st, varav en kommun svarade att de inte vill svara på frågorna. 4 kommuner saknade mottagare på de mailadresser som var angivna på sina sidor för Budget- och skuldrådgivning. En stor mängd kommuner återkom tyvärr inte med något svar på frågorna där de fick en tidsfrist på ca 30 dagar.

 • 80 % av de tillfrågade ser ingen förändring i antalet rådfrågade
 • 80 % av de tillfrågade ser ingen förändring i storlek på skuld
 • 80 % av de tillfrågade tror att lagen på längre sikt kommer leda till en förbättring
 • Samtliga tillfrågade säger att de rådfrågande inte upplever någon effekt av förändringen. Några nämner att de inte bryr sig om vilka lagar som gäller.
 • 57 % av de tillfrågade ser att det är Revolverande krediter såsom kreditkort, delbetalning vid köp, kontokredit etcetera som leder till flest ärenden
 • 38 % av de tillfrågade ser att det är Snabblån/SMS lån som leder till flest ärenden

Snabblån inte största problemet idag

Det har varit tydligt att det är snabblån som regeringen haft som primärt mål att reglera med de lagändringar de jobbat fram och som nu är i kraft. Ett problem är dock att det tog tre och ett halvt år från det att regeringen beslutade att utreda kreditgivningen av konsumentkrediter till att riksdagen klubbade igenom lagen. Lagändringarna är naturligtvis mycket bra och leder till en sundare kreditgivning, men tog det för lång tid? Snabblåneföretagen hade gott om tid på sig att se över och förändra sitt utbud. Och ser det likadant ut på kreditmarknaden idag som det gjorde i början på 2015?

Snabblån och SMS lån är fortfarande ett problem bland de med tyngst skulder och troligen i synnerhet när det kommer till problem kopplade till spelmissbruk. Det största problemet enligt vår undersökning visar sig dock vara revolverande krediter där vi bland annat hittar de kontokrediter som skapas när man gör delbetalningar vid näthandel och annan shopping. Vi såg också i höstas strax efter att konsumentkreditlagen ändrades att denna typ av lån är ett växande problem som skickar allt fler till Kronofogden.

Kommer fokus på nästa lagändringar vara delbetalningar vid kreditköp och hur lång tid får i så fall företag som Klarna och Qliro på sig för att se över sina betalningslösningar?

Om högkostnadskredit

Alla typer av krediter vars ränta är minst 30 procentenheter över gällande referensränta.

 • Räntefria krediter ska kreditprövas även om krediten endast är förbunden med en obetydlig avgift och ska betalas tillbaka inom tre månader. Undantag gäller för rena kreditköp, det vill säga då du använder ett kreditkort och sedan betalar hela beloppet på en gång.
 • Det finns en skyldighet att lämna en särskild upplysning i marknadsföringsinformationen om att det gäller en högkostnadskredit införs. Den särskilda upplysningen ska också innehålla information om riskerna med skuldsättning och om vart konsumenten kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor.
 • Förbud införs mot att krediträntan eller dröjsmålsräntan per år överstiger 40% jämfört med referensräntan. Det kan inte heller begäras att konsumenten betalar annat än dröjsmålsränta kopplat till dröjsmålet.
 • Förbud mot att kostnaderna kopplade till krediten överstiger kreditbeloppet. I frågan om kontokrediter får kostnaderna inte överstiga beloppen för varje enskilt utnyttjande av kreditbeloppet.
 • Förbud mot att krediten förlängs mer än en (1) gång införs, givet vissa undantag.
Om Kreditkoll

Att låna pengar är något man bör undvika i möjligaste mån, men ibland är det ett måste. Av denna anledning driver vi sidan Kreditkoll.nu där man dels kan jämföra kostnader på olika typer av lån, från företagslån och bolån till konsumtionskrediter och dels få tips och information om hur man kan förbättra sin kreditvärdighet och privatekonomi. Här hittar du också lån som inte är högkostnadskrediter.

Har du själv problem med din ekonomi har du rätt att få hjälp hos din kommuns Budget- och skuldrådgivning. De har tystnadsplikt och du har dessutom rätt att vara anonym. Läs mer på Konsumentverket om Budget- och Skuldrådgivning.

Relaterade ämnen: Högkostnadskredit Kreditvärdighet Lagar
JÄMFÖR ALLA LÅN