Sparkonton med hög ränta kan förbjudas

Publicerad: 2019-11-14

I dagarna skickade regeringen ut ett förslag på remiss gällande inlåningsföretag som erbjuder höga räntor men saknar statlig insättningsgaranti. Förslaget gäller ett stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden och innebär i korthet ett totalförbud mot sparformer som saknar statlig insättningsgaranti.

Insättningsgaranti
Regeringen vill stärka skyddet i sparkonton.

Att spara pengar på konto hos kreditinstitut, alltså banker och kreditmarknadsföretag, har de senaste åren inte gett någon större avkastning. Räntan på dessa konton har i stort sett varit 0 %. Vad som istället kan ha varit mer attraktivt är att spara pengar hos så kallade inlåningsföretag, där räntan har varit mellan 5 och 10 % per år beroende på bindningstid.

Kreditinstitut och inlåningsföretag har dock inte haft samma krav på organisation och eget kapital. Inlåningsföretagen har inte dessa krav och utgör därmed en större risk för konsumenten som sparar sina pengar där. Med detta följer också att inlåningsföretagen saknar vad som kallas insättningsgaranti. Insättningsgarantin gäller bara kreditinstitut med högre krav och innebär att om aktören som lånar in pengar går i konkurs är sparpengar upp till ca 950 000 kr skyddade av staten.

Lagen om inlåningsverksamhet skapades 2004 med syftet att skapa en högre konkurrens bland aktörer med sparkonton. Enligt förslaget ska lagen nu upphävas från 1 januari 2021, med undantag för vissa redan existerande aktörer som bedriver inlåning på kooperativa grunder. Om lagändringen träder i kraft innebär den att de inlåningsföretag som bedriver sin verksamhet på kommersiella grunder måste avveckla verksamheten eller ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen.

Företag som påverkas

Det finns runt 35 aktörer i Finansinspektionens företagsregister med inlåningsföretag som huvudverksamhet. Av dessa drivs följande på kommersiella grunder och kommer därmed påverkas av en lägändring:

  • 4Spar AB
  • Swespar AB
  • UpplandsSpar
  • ViaSpar Finans AB
  • Akelius Spar AB
  • Agenta Advisors AB
  • APP Spar AB
  • Untie Deposits AB

Inom koncerner för några av dessa bolag finns också varumärken med utlåning av pengar. Exempelvis är 4Spar kopplade till Vivus, Swespar till Ferratum och ViaSpar till ViaConto.

Är du intresserad av ytterligare information om lagförslaget finns hela promemorian på regeringens webbplats.

Relaterade ämnen: Byta bank
JÄMFÖR ALLA LÅN