Lånevillkor - ett dokument att inte missa när du jämför lån

Publicerad: 2019-02-20

Lånevillkor är det dokument som styr förutsättningarna när man tecknar ett avtal om kredit. Dokumentet ska finnas tillgängligt när du köper något på avbetalning, eller tar ett lån. När man accepterar ett låneerbjudande från en kreditgivare är det uppgifterna som står i villkoren som gäller. Det är därmed en god idé att läsa igenom den informationen som står i villkoren innan man sätter en signatur på skuldebrevet.

Lånevillkoren är viktiga att läsa

I lånevillkoren finns information om lånet i sig såsom kostnader och löptid, hur och när lånet betalas ut och ska betalas tillbaka. Här finns också information om avgifter och räntor vid försenad betalning, huruvida långivaren har rätt att överlåta sin fordran till en annan part. Du kan också läsa om vad som gäller om du som låntagare exempelvis skulle byta namn och hur dina personuppgifter hanteras. Något som är viktigt är att läsa om vilka rättigheter som finns och vad som gäller om långivaren skulle ändra i villkoren under lånets löptid. Mycket av den information som står i villkoren finner du också i SEKKI (Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation). Vad är det då för skillnad på SEKKI och lånevillkor kan man fråga sig? En stor skillnad är att SEKKI är utformad i ett standardformat. Det innehåller uppgifter som måste fyllas i av kreditgivaren med ett stort syfte i att kunna jämföra lån från olika aktörer. Lånevillkoren kan innehålla mer kreditgivarspecifik information och är till viss del fri att formuleras av kreditgivaren själv.

Mycket av den information som finns i villkoren kan också läsas på kreditgivarnas hemsidor. Många länkar in en pdf eller skriver ut hela villkoren, men väsentliga delar av informationen kan också vara utspridd på olika undersidor. Lånevillkoren får inte ge låntagaren sämre rättigheter än de som finns i konsumentkreditlagen, vilken är en tvingande lag till konsumentens förmån. Villkoren för en kredit måste också vara balanserade på så sätt att låntagare och långivare har lika rättigheter, exempelvis när det kommer till uppsägning av ett låneavtal. Av yttersta vikt är det att lånevillkoren är tydligt formulerade och inte innehåller vilseledande formuleringar. Det är mycket viktigt att man som låntagare läser och förstår vad som står i lånevillkoren.

Varierande tydlighet hos kreditgivarna

På Kreditkoll betygsätter vi kreditgivarna utifrån olika faktorer. I betyget ingår förstås kostnader för lånet samt vilket utbud som finns, hur snabbt en utbetalning kan ske, kundtjänst etc. Men vi tittar också på en faktor som kallas kommunikation och information. I denna faktor spelar det in hur väl kreditgivarna formulerar sig och vilken information de delger över huvud taget. Den information vi vill se är den som finns eller bör finnas i lånevillkoren och vi vill gärna att den är lätt tillgänglig och tydligt formulerad.

Ett exempel på en kreditgivare som har tydlig och transparent information är långivaren Meddelandelån. För nya kunder erbjuder de ett lån på 1000 kr under 30 dagar som är helt utan ränta och avgifter, men utöver det så är deras lån i kategorin snabblån/mindre lån och likt andra lån i denna kategori är räntorna högre än vad de jämförelsevis är på privatlån och bolån. Även om den effektiva räntan på lån i denna kategori blir hög med den korta löptiden är det viktigt med rak och transparent information, eller "ärliga villkor och tydliga priser" som Meddelandelån själva kallar det.

Det finns också exempel på kreditgivare som tvärtom försöker locka in kunder med texter om villkor som kan attrahera kunder, men där det i verkligheten är tvärtemot vad man egentligen söker. I synnerhet när det kommer till kreditupplysning är det inte helt ovanligt att både långivare och låneförmedlare lockar in besökare från Google med nyckelorden lån utan UC, men att det vid senare tillfälle framkommer att det i själva verket är UC som används.

För att underlätta valet av långivare eller för att undvika oväntade avgifter är det alltså viktigt att man som långivare läser igenom villkoren innan signering. För långivarnas del, om de vill ha några kunder, är det också viktigt att de är tydliga mer villkor och information.

Relaterade ämnen: Ränta Avgift Låna pengar Lagar
JÄMFÖR ALLA LÅN