Presentation av Mynt Företagsfinansiering

Publicerad: 2020-01-28

I det här inlägget berättar Mynts operativa chef, Johan Obermayer, om fördelarna med deras tjänst och vad som skiljer dem isär från konkurrenter.

Mynt
Mynt erbjuder finansiering med en automatiserad tjänst

Vi på Mynt har varit väldigt nöjda med vår snabba etablering på marknaden. Nyckeln har legat i att alltid tänka på kunden i första hand – kundens upplevelse är otroligt viktig för oss. Vi har byggt en digital produkt där man får ett tillgängligt utrymme och kan sköta sin finansiering själv och där bokföring sker automatiskt om man kopplar sitt ekonomisystem. Man använder utrymmet för att ta ut lån eller finansiera fakturor.

Bemötande på två fronter: digitalt och personligt

Det har alltid varit viktigt för oss att hitta avvägningen mellan digitalt och personligt bemötande. Hos oss har det alltid varit fundamentalt viktigt att kunder känner sig väl omhändertagna. Kunder kan när som helst ringa eller maila in för att få personligt stöd – vare sig det gäller själva tjänsten eller om de bara vill prata om sina affärs eller finansieringsutmaningar i största allmänhet. Vi älskar att förstå våra kunder och kunna bemöta deras behov.

Fördelar med en automatiserad tjänst

Vi har jobbat mycket med att bygga en väldigt automatiserad tjänst. Den största fördelen är givetvis en riktigt skön och smidig upplevelse som man närmast förväntar sig i dagens digitala samhälle. Det är däremot något man sällan bemöts av hos de traditionella finansbolagen. Kunder får en tillgänglig kredit och kan själv bestämma när och hur mycket de vill ta ut. Detta gör de helt själva på ”Mina sidor” och får pengarna på kontot senast nästa arbetsdag.

Sen har vi byggt flera automatiska verktyg för att samla in den data vi behöver för kreditbedömning samt utföra automatisk bedömning utan risk för mänskliga fördomar. Är man ett företag som fakturerar kan man koppla sitt ekonomisystem för att få ännu bättre villkor på lån när man ställer fakturor som säkerhet. Det är ingen annan som kan göra så smidigt som vi.

Andra fördelar med Mynts tjänst

Vi har även automatiserat återbetalning av lånet (vi drar via autogiro för att minska företagarens administration) och kan hjälpa med bokföringen. Vill man återbetala en kredit i förväg är det helt gratis och man gör det enkelt genom att betala in beloppet som visas på ”mina sidor”. Ja, utöver det får man alltid ett trevligt bemötande hos oss om man ringer eller mailar in. Har man tufft med betalningar någon månad kan vi ofta erbjuda amorteringsfri en månad för att underlätta.

Andra tips till läsare

Den bästa anledningen att söka finansiering är för att investera och växa sitt företag. Att ta lån av rätt anledningar är en självklarhet och gör att man kan komma framåt mycket snabbare i att realisera sina drömmar. Man ska se till att ha planerat investeringar och budgeterat för återbetalningen som finansiering innebär. Vissa kunder gör inte det och då kan det bli jobbigare senare. Att ta lån av fel anledningar leder sällan till en lyckad affär. Vi skriver mer om det på vår blogg för de som vill läsa mer https://mynt.com/blogg/

Sen ska man alltid sträva efter sin dröm – man känner sig självförverkligad och nöjd när man lyckas med något man har jobbat hårt för. Man ska bara se till att planera och göra medvetna val. Vi hjälper till genom att ställa rätt frågor men i slutändan måste företagaren själv ta beslut.

Kör hårt med företaget! Vi ser fram emot att träffas online.

Relaterade ämnen: Företagslån
JÄMFÖR ALLA LÅN