Företagslån

På denna sida kan du jämföra kreditgivare som erbjuder företagslån och företagskrediter. Ett företag, nytt som gammalt, kan komma i behov av finansiering av flera anledningar, såväl positiva som negativa. Syftet med ett lån för företag är dock alltid att det lånade kapitalet vidare ska omsättas till något som genererar avkastning.

Exempel på företagslån
Lendo Företagslån
50000 kr
Minbelopp
500000
Maxbelopp
6 - 36 månader
Löptid

Det finns många anledningar till att man kan behöva ett tillskott av likvida medel i ett bolag. Det kan vara kunder som tillfälligt är sena med sina betalningar och att man därmed behöver pengar för den löpande verksamheten. Man kanske vill expandera sin verksamhet med nya produkter eller tjänster som kräver resurser idag och som i framtiden ska ge intäkter. Det kan också vara så att man är nöjd med sin verksamhet idag, men vill skala ut eller underhålla den, t.ex. anställa personal, köpa ny utrustning, eller kanske öka budgeten i sin marknadsföring. Ja, med stor sannolikhet finns det lika många exakta anledningar till att man som företag behöver ett extra rörelsekapital som det finns företag.

Lånen som presenteras här är lån utan säkerhet. Det vill säga, inget föremål av värde behöver pantsättas för krediten. Dock är det viktigt att känna till att man som privatperson kan vara tvungen att gå i personlig borgen för lånet. Genom ett borgensåtagande svarar man då som privatperson för krediten så som man hade tagit den själv. Om företaget skulle fösumma återbetalning av lån och räntor/avgifter kommer borgensmannen att krävas på detta samt eventuella inkassokostnader.

Kreditupplysning vid företagslån

Vid ansökan om ett företagslån görs en minst en kreditupplysning. En kreditupplysning kan göras på företaget, på personen som ansöker om lånet, men också på personer i styrelsen. En kreditupplysning från UC sparas som historik i UCs register och syns även vid kommande upplysningar. Det är viktigt att känna till att flera omfrågningar hos UC kan påverka kreditvärdigheten i negativ bemärkelse. Någon enstaka omfrågan ska naturligtvis inte påverka, men i vissa fall kan det vara att föredra att andra kreditupplysningsbolag används. Här finns kreditgivare som utöver UC också använder Creditsafes och Bisnodes kreditupplysningstjänster.

Rating och kreditbetyg

Vid kreditupplysningar av företag kollar man på hur stor risk det är att bolaget ska hamna på obestånd, alltså gå i konkurs, få utmätning eller tvingas göra företagsrekonstruktion. Risken beräknas med hjälp av väldigt många parametrar där några exempel är betalningsanmärkningar, skulder, siffror från bokslut, ålder på företaget och inkomst hos styrelsemedlemmar och delägare. För företag kan det vara en stor fördel att ha en bra kreditvärdighet inte bara för att ta lån, utan även för marknadsföring om man vill visa på styrka i sitt varumärke och att man är en partner att samarbeta med lång tid framöver.

Creditsafe beräkninar rating på alla bolag i Sverige och anger sannolikheten för att företaget blir insolvent inom 12 månader. Ratingen ligger på en skala från 0 - 100 (indelad i 5 intervaller) och ju högre rating desto mindre är sannolikheten.

Bisnodes kreditbetyg är något man kan känna igen bl.a. från hemsidor eller på diplom som pryder väggar på företag, och då oftast i form av ett, två eller tre A:n, där AAA innebär högsta kreditvärdighet. Betyget finns även i bokstäver ner till C, vilket innebär att kredit avrådes.

Hos UC talar man om riskprognos med olika riskklasser och här finner man riskklasserna 1 - 5, där 1 innebär Mycket hög risk och 5 Mycket låg risk. Ligger man i riskklass 3 - 5 kan man hos UC köpa ett sigill i brons, silver respektive guld att pryda sin hemsida eller vägg med.

Krav på företaget vid lån

Varje långivare har sina egna villkor för att man ska bli beviljad ett lån, en kreditupplysningen ligger naturligtvis till en stor grund för beslutet. Alla kreditgivare kräver att det är ett svenskt registrerat bolag och när det grundades kan också påverka. Ett nystartat företag kanske inte får låna lika mycket pengar som ett väletablerat bolag. Det har visat sig att ca var tredje bolag går i konkurs inom 3 år från start. Oavsett företagets ålder är det bra att kunna visa upp siffror på stabila intäkter och marginaler och att man har ordning och reda på sin ekonomi. Läs mer om repsektive kreditgivares villkor nedan.

Relaterade sidor

Kreditgivare med lån till företag

Företagslån symbol

I söklistan nedan kan du hitta 8 st kreditgivare som kan erbjuda dig ett företagslån. Här ser du långivarnas lägsta och högsta möjliga lånebelopp, möjliga löptider på lånet och vilken kreditupplysning som tas vid ansökan. Du finner också information om säkerhet och andra krav för att få ta upp ett företagslån hos respektive kreditgivare samt och kostnader för lånet. Gå vidare till respektive långviare för att läsa om mer detaljerade uppgifter och vidare kontakt.

Lendo Företagslån
Lendo Företagslån
50000 kr
Minbelopp
500000 kr
Maxbelopp
6 - 36 månader
Löptid
UC
Kreditupplysning
Mer information

Företagslån hos Lendo Företagslån

Lån från 50000 till 500000 kr.

Telefon
0771 - 13 13 10

Adress
Västra järnvägsgatan 21
111 64 Stockholm

Villkor för lån
 • Den som ansöker har ett registrerat engagemang i företaget
 • BankID

Kostnader för lån
Ansökan hos Lendo är kostnadsfri. Din ansökan behandlas hos flera långivare och kostnaden beror på vilken som blir ert företags kreditgivare. En ansökan måste göras får att få ett kostnadsförslag. Möjliga kreditgivare är Marginalen Bank, Balanzia, OPR Företagslån, Capcito, Ferratum Business, Aros Kapital, Qred och Froda.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom UC. Ibland används även Creditsafe. En kreditupplysning från Creditsafe påverkar inte kreditvärdigheten. Vad gäller säkerhet för lånet är det beroende på vilken av Lendos samarbetspartners som blir kreditgivare.

För mer information se

Toborrow Företagslån
Toborrow Företagslån
100000 kr
Minbelopp
5000000 kr
Maxbelopp
3 - 36 månader
Löptid
Creditsafe & UC
Kreditupplysning
Mer information

Företagslån hos Toborrow Företagslån

Lån från 100000 till 5000000 kr.

Telefon
08-520 017 30

Adress
Nybrogatan 11
114 39 Stockholm

Villkor för lån
 • Är aktiebolag
 • Omsätter minst 1 miljon kronor
 • Har minst ett bokslut
 • Är kreditvärdiga (enligt UC:s kriterier)

Kostnader för lån
Efter din ansökan och det att lånet publiceras hos Toborrows långivare startar en auktion för långivarna. Under denna auktion kan medlemmar lägga bud på just ditt lån genom att erbjuda en ränta och ett belopp. Efter auktionstiden blir räntan den snittet av de lägsta räntorna som med sina belopp fyller upp det önskade lånebeloppet. En uppläggningsavgift tas också beroende på vilken löptid ni vill ha lånet på: Vi löptid upp till 12 månader är avgiften 2% av beloppet du lånat, vid löptid mellan 18 och 24 månader är avgiften 3% av beloppet du lånat och vid löptid mellan 30 och 36 månader är avgiften 4% beloppet du lånat.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Creditsafe & UC. Toborrow företagslån kräver säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek

För mer information se

Likvid Företagslån
Likvid Företagslån
30000 kr
Minbelopp
2000000 kr
Maxbelopp
6 - 12 månader
Löptid
Creditsafe
Kreditupplysning
Mer information

Företagslån hos Likvid Företagslån

Lån från 30000 till 2000000 kr.

Telefon
010 - 489 08 40

Adress
Ankdammsgatan 35
171 67 Solna

Villkor för lån
 • Alla olika bolagsformer kan ansöka
 • Bolaget har en god affärsidé
 • Bolaget är välskött
 • Bolaget visar på återbetalningsförmåga i förhållande till lånets storlek

Kostnader för lån
Du betalar en fast månadsavgift på företagslånet. Avgiften beror dels på lånebeloppet och dels på den individuella bedömningen som görs av din ansökan. Du får svar på ansökan inom en arbetsdag. Ej bindande.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Creditsafe. Kreditupplysning tas på företaget och borgensmän. Påverkar ej omdöme vid ansökan hos andra aktörer. Likvid företagslån kräver ingen säkerhet. Om aktiebolag krävs personlig borgen av huvudägare eller vd för bolaget.

För mer information se

Business Credit
Business Credit
10000 kr
Minbelopp
500000 kr
Maxbelopp
3 - 12 månader
Löptid
Creditsafe
Kreditupplysning
Mer information

Företagslån hos Business Credit

Lån från 10000 till 500000 kr.

Telefon
08-5092 7933

Adress
Klarabergsgatan 29
111 21 Stockholm

Villkor för lån
 • Svenskt företag som är i Bolagsverkets register
 • Företaget som ansöker om lån och borgensmannen/männen har inga betalningsanmärkningar
 • De ansvariga personerna i företaget har gott rykte

Kostnader för lån
För varje lånebelopp och period finns en fast leveransavgift som inkluderar alla kostnader i samband med lånet. Det finns inga andra dolda kostnader.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Creditsafe. Business Credit kräver ingen säkerhet. Ett beviljade av ett lån förutsätter dock en proprieborgen av privatperson. Ett lån upp till 200 000 kr förutsätter en borgensman. För lån över 200 000 kr förutsätts två borgensmän.

För mer information se

Ferratum Business
Ferratum Business
20000 kr
Minbelopp
2000000 kr
Maxbelopp
0 - 24 månader
Löptid
UC
Kreditupplysning
Mer information

Företagslån hos Ferratum Business

Lån från 20000 till 2000000 kr.

Telefon
020 - 018 00 20

Adress
Wennerbergsgatan 10
112 58 Stockholm

Villkor för lån
 • Alla ägare bor i Sverige
 • Företagskonto hos en bank
 • Verksam minst 6 månader
 • Omsättning på minst 500 000 kr / år
 • Företaget registrerat i Sverige

Kostnader för lån
Årlig genomsnittsränta är 2,9 % av lånebeloppet. Räntan bestäms efter en kreditbedömning. En uppläggningsavgift på 2,5 % tas också ut.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom UC. Kreditupplysning tas både på företaget och personen som ansöker. Ingen säkerhet behövs. Du går dock i personlig borgen för att lånet återbetalas.

För mer information se

OPR Företagslån
OPR Företagslån
30000 kr
Minbelopp
500000 kr
Maxbelopp
1 - 18 månader
Löptid
Creditsafe
Kreditupplysning
Mer information

Företagslån hos OPR Företagslån

Lån från 30000 till 500000 kr.

Telefon
08 - 501 006 60

Adress
Kungsbroplan 1
112 27 Stockholm

Villkor för lån
 • Ett svenskt företag registrerat hos bolagsverket
 • Företaget har god kreditvärdighet
 • Borgensmän med taxerad inkomst

Kostnader för lån
Lånet har ingen ränta, men en fast kostnad tillkommer beroende på lånebelopp, återbetalningstid och kreditbedömning.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Creditsafe. Kreditupplysning tas både på företaget och borgensmannen/männen. Ingen säkerhet krävs. För lån upp till 200 000 kr behöver 1 person gå i borgen och för lån över 200 000 kr behöver 2 personer gå i borgen för lånet.

För mer information se

Monetise
Monetise
10000 kr
Minbelopp
100000 kr
Maxbelopp
4 - 12 månader
Löptid
Bisnode
Kreditupplysning
Mer information

Företagslån hos Monetise

Lån från 10000 till 100000 kr.

Telefon
010 - 330 83 00

Adress
Skeppsbron 20
111 30 Stockholm

Villkor för lån
 • Ett svenskt företag registrerat hos bolagsverket
 • Företaget ska inte ha ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden

Kostnader för lån
Lånet har ingen ränta, men en fast kostnad tillkommer beroende på lånebelopp, återbetalningstid och kreditbedömning.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Bisnode. Kreditupplysning tas på företaget. Företrädarupplysningar som ej påverkar privat kreditvärdighet kan komma att tas på styrelseledamöter. Monetise kräver som standard inga säkerheter. I vissa enskilda fall kan borgen behövas. Företrädare för handelsbolag och enskilda firmor har automatisk personligt betalningsansvar för eventuella skulder.

För mer information se

Froda
Froda
10000 kr
Minbelopp
100000 kr
Maxbelopp
4 - 12 månader
Löptid
Bisnode
Kreditupplysning
Mer information

Företagslån hos Froda

Lån från 10000 till 100000 kr.

Telefon
010 - 333 31 10

Villkor för lån
 • Ett svenskt företag registrerat hos bolagsverket
 • Företaget ska inte ha ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden

Kostnader för lån
Lånet har ingen ränta, men en fast kostnad tillkommer beroende på lånebelopp, återbetalningstid och kreditbedömning.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Bisnode. Kreditupplysning tas på företaget. Företrädarupplysningar som ej påverkar privat kreditvärdighet kan komma att tas på styrelseledamöter. Monetise kräver som standard inga säkerheter. I vissa enskilda fall kan borgen behövas. Företrädare för handelsbolag och enskilda firmor har automatisk personligt betalningsansvar för eventuella skulder.

För mer information se

LÅNJÄMFÖRELSE