Företagslån

På denna sida kan du jämföra kreditgivare som erbjuder företagslån och företagskrediter. Ett företag, nytt som gammalt, kan komma i behov av finansiering av flera anledningar, såväl positiva som negativa. Syftet med ett lån för företag är dock alltid att det lånade kapitalet vidare ska omsättas till något som genererar avkastning. Är du i behov av att låna pengar till ditt företag hittar du här 14 långivare med företagslån från 1000 - 5000000 kr.

Exempel på företagslån
Capcito
Minbelopp
1000 kr
Maxbelopp
300000 kr
Löptid
3 - 24 månader

På Kreditkoll listar vi för tillfället inga företagslån från någon av storbankerna i Sverige. Det har på senare år stuckit upp många alternativa kreditgivare och här listar vi en stor andel av de företagslån som är aktuella 2019.

Varför företagslån?

Det finns många anledningar till att man kan behöva ett tillskott av likvida medel i ett bolag. Det kan vara kunder som tillfälligt är sena med sina betalningar och att man därmed behöver pengar för den löpande verksamheten. Man kanske vill expandera sin verksamhet med nya produkter eller tjänster som kräver resurser idag och som i framtiden ska ge intäkter. Det kan också vara så att man är nöjd med sin verksamhet idag, men vill skala ut eller underhålla den, t.ex. anställa personal, köpa ny utrustning, eller kanske öka budgeten i sin marknadsföring. Ja, med stor sannolikhet finns det lika många exakta anledningar till att man som företag behöver ett extra rörelsekapital som det finns företag.

Säkerhet vid företagslån

Lånen som presenteras här är företagslån utan säkerhet. Det vill säga, inget föremål av värde behöver pantsättas för krediten. Dock är det viktigt att känna till att man som privatperson kan vara tvungen att gå i personlig borgen för lånet, vilket kan ses som en form av säkerhet. Genom ett borgensåtagande svarar man då som privatperson för krediten så som att man hade tagit den själv. Om företaget skulle försumma återbetalning av lån och räntor/avgifter kommer borgensmannen att krävas på detta samt eventuella inkassokostnader.

Exempel på andra säkerheter som kan tas vid företagslån, utöver personlig borgen, är företagshypotek och fakturor. Med ett företagshypotek får man ett bestämt belopp inskrivet i företagsinteckningsregistret, vilket sköts av bolagsverket som skriver ett företagsinteckningsbrev vilket pantsätts. Hypoteket kan bestå av lös egendom såsom inventarier; egendom, utrustning eller fast inredning eller annat som hör till näringsverksamheten. Vid så kallad factoring eller fakturaköp är det vanligt att dina kundfakturor eller ditt kundreskontra gäller som säkerhet.

Vid ansökan av företagslån utan säkerhet med enskild firma är det alltid du som privatperson och din privata ekonomi som står för säkerheten. Med aktiebolag är det inte så, men det är alltså vanligt att någon i eller utanför bolaget måste gå i personlig borgen.

Kreditupplysning vid företagslån

Vid ansökan om ett företagslån görs minst en kreditupplysning. En kreditupplysning kan göras på företaget, på personen som ansöker om lånet, men också på personer i styrelsen. En kreditupplysning från UC sparas som historik i UCs register och syns även vid kommande upplysningar. Det är viktigt att känna till att flera omfrågningar hos UC kan påverka kreditvärdigheten i negativ bemärkelse. Någon enstaka omfrågan ska naturligtvis inte påverka, men i vissa fall kan det vara att föredra att andra kreditupplysningsbolag används. På Kreditkoll hittar du också företagslån utan UC. Här finns kreditgivare som utöver UC också använder Creditsafes och Bisnodes kreditupplysningstjänster. Vilket kreditupplysningsbolag som används ser du i listan över alla företagslån.

Rating och kreditbetyg

Vid kreditupplysningar av företag kollar man på hur stor risk det är att bolaget ska hamna på obestånd, alltså gå i konkurs, få utmätning eller tvingas göra företagsrekonstruktion. Risken beräknas med hjälp av väldigt många parametrar där några exempel är betalningsanmärkningar, skulder, siffror från bokslut, ålder på företaget och inkomst hos styrelsemedlemmar och delägare. De olika parametrarna kan väga olika tungt beroende på ålder och storlek på företaget.

I ett nystartat företag eller ett bolag som är yngre än 3 år har kanske den första årsredovisningen inte skickats in till Bolagsverket och det saknas information för kreditupplysningsbolagen att gå på. Då kan det vara så att långivare kollar mer på ägare och styrelsemedlemmars information. I de fallen kan man t.ex. kolla på hur mycket lön man tar ut från företaget. I ett etablerat företag med stor omsättning väger istället information från boksluten tyngre.

För företag kan det vara en stor fördel att ha en bra kreditvärdighet inte bara för att ta lån, utan även för marknadsföring om man vill visa på styrka i sitt varumärke och att man är en partner att samarbeta med lång tid framöver.

Creditsafe beräknar rating på alla bolag i Sverige och anger sannolikheten för att företaget blir insolvent inom 12 månader. Ratingen ligger på en skala från 0 - 100 (indelad i 5 intervaller) och ju högre rating desto mindre är sannolikheten att företaget går i konkurs. De fem intervallerna kallas riskklasser och benämns Mycket hög kreditvärdighet, God kreditvärdighet, Kreditvärdig, Kredit mot säkerhet och Kredit avrådes.

Bisnodes kreditbetyg är något man kan känna igen bl.a. från hemsidor eller på diplom som pryder väggar på företag, och då oftast i form av ett, två eller tre A:n, där AAA innebär högsta kreditvärdighet. Betyget finns även i bokstäver ner till C, vilket innebär att kredit avrådes.

Hos UC talar man om riskprognos med olika riskklasser och här finner man riskklasserna 1 - 5, där 1 innebär Mycket hög risk och 5 Mycket låg risk. Ligger man i riskklass 3 - 5 kan man hos UC köpa ett sigill i brons, silver respektive guld att pryda sin hemsida eller vägg med.

Om ert företag har elektronisk bokföring finns det möjlighet för en kreditgivare med företagslån att koppla upp med bokföringen och på så sätt ta in företagets ekonomiska ställning i realtid. Med denna information kan villkor som kreditbelopp och ränta också beräknas i realtid. Företaget har då möjlighet att ansöka om kredit vid tillfällen då det kan vara lämpligt med hänsyn till villkoren.

Företagslån utan UC

När en kreditupplysning tas på en privatperson via UC sparas det i historiken och syns i kommande upplysningar 1 år framåt att en omfrågan är gjord. För många tidigare kreditförfrågningar i en upplysning från UC kan leda till att man blir nekad att låna pengar som privatperson. Vid företagslån tas många gånger en kreditupplysning dels på bolaget och dels på företrädare för bolaget. En företrädare kan göras betalningsansvarig om bolaget inte kan betala tillbaka lånet. En företrädare kan vara en styrelsemedlem eller en VD. Ofta krävs en form av säkerhet för lånet i form av en borgensman som blir betalningsansvarig om lånet inte kan betalas tillbaka.

Många långivare använder sig av andra kreditupplysningsbolag än UC. Och i många fall när UC används görs UC-upplysning bara på bolaget och på företrädare/borgensman används istället Bisnode eller Creditsafe. Ett lån utan UC på företrädare kan vara att föredra för att undvika försämrad kreditvärdighet på privatpersoner som är företrädare i bolaget. I listan nedan ser du information om vilka kreditupplysningsbolag som används vid olika företagslån.

Det är vanligt att kreditupplysning tas på företrädare för Kommanditbolag och Handelsbolag. I ett kommanditbolag har den så kallade komplementären obegränsat ansvar för bolagets skulder och kommanditdelägare har ansvar för den del de äger. Även i Handelsbolag är ägarna personligt ansvariga för skulderna. Vid en kreditupplysning på enskild firma är det normalt personen som äger bolaget man gör en upplysning på eftersom personen och företagets ekonomi är densamma.

Grundkrav på företaget vid lån

Varje långivare har sina egna villkor för att man ska bli beviljad ett lån, en kreditupplysningen ligger naturligtvis till en stor grund för beslutet. Alla kreditgivare kräver att det är ett svenskt registrerat bolag och när det grundades kan också påverka. Ett nystartat företag kanske inte får låna lika mycket pengar som ett väletablerat bolag. Det har visat sig att ca var tredje bolag går i konkurs inom 3 år från start. Oavsett företagets ålder är det bra att kunna visa upp siffror på stabila intäkter och marginaler och att man har ordning och reda på sin ekonomi. Läs mer om respektive kreditgivares villkor nedan.

Kostnader på företagslån

Till skillnad från lån till privatpersoner där man är mer transparent med vilka kostnader som gäller är det mer svårt att på förhand säga vad ett företagslån kommer att kosta. Privatlån har ofta en specificerad prislista med avgifter och räntor, även om räntorna kan sättas individuellt.

Vid företagslån är det större spridning på vilken prismodell man använder. Någon långivare använder sig av enbart ränta som baseras på företagets kreditvärdighet. Andra använder istället en fast kostnad beroende på lånets storlek. Till skillnad från privatlån är man vid företagslån inte alltid lika transparent med vilket ränte- eller kostnadsspann som gäller. Under mer information på respektive kreditgivare med företagslån nedan kan du läsa mer om hur prissättingen fungerar.

Med detta som bakgrund kan det som företagare vara en god idé att fönstershoppa lite. Ansökan hos kreditgivarna är gratis så gör ansökningar hos några stycken för att se exakt vad du får betala för ditt företagslån innan du bestämmer dig.

Relaterade sidor

Jämför företagslån

Företagslån symbol

I söklistan nedan kan du hitta 14 st kreditgivare som kan erbjuda dig ett företagslån. Här ser du långivarnas lägsta och högsta möjliga lånebelopp, möjliga löptider på lånet och vilken kreditupplysning som tas vid ansökan. Du finner också information om säkerhet och andra krav för att få ta upp ett företagslån hos respektive kreditgivare samt och kostnader för lånet. Gå vidare till respektive långivare för att läsa om mer detaljerade uppgifter och vidare kontakt.

Capcito
Minbelopp
1000 kr
Maxbelopp
300000 kr
Löptid
3 - 24 månader
Kreditupplysning
Creditsafe
Mer information

Företagslån hos Capcito

Lån från 1000 till 300000 kr.

Telefon
010 - 157 80 00

Adress
BOX 7527
103 92 Stockholm

Villkor för lån
 • Ditt företag behöver vara tillräckligt kreditvärdigt
 • Ditt företag behöver ha en omsättning
 • Du behöver koppla ditt bokföringsprogram mot Capcito

Kostnader för företagslån
Kostnaden för ett Capcito företagslån är 0,8 % – 4 % i månadsränta, inga övriga kostnader tillkommer. Du kopplar ditt bokföringssystem och får ett lånelöfte på 1 minut varefter du har möjlighet att ansöka om ett lån.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Creditsafe. Vid företagslån hos Capcito tas en personlig borgen som säkerhet.

För mer information
Finansinspektionen Capcito Capcito i Finansinspektionens register
Allabolag CapcitoCapcito i Allabolags register
Froda
Minbelopp
10000 kr
Maxbelopp
2000000 kr
Löptid
1 - 24 månader
Kreditupplysning
Bisnode
Mer information

Företagslån hos Froda

Lån från 10000 till 2000000 kr.

Telefon
010 - 333 31 10

Adress
Skeppsbron 20
111 30 Stockholm

Villkor för lån
 • Ett svenskt företag registrerat hos bolagsverket
 • Enskilt bolag, HB, KB eller AB
 • Försäljning i 6 månader

Kostnader för företagslån
Lånet har ingen ränta, men en fast kostnad tillkommer beroende på lånebelopp, återbetalningstid och kreditbedömning.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Bisnode. Kreditupplysning tas på företaget. Företrädarupplysningar som ej påverkar privat kreditvärdighet kan komma att tas på styrelseledamöter. Froda kräver inga säkerheter förutom personlig borgen. Företrädare för handelsbolag och enskilda firmor har automatisk personligt betalningsansvar för eventuella skulder.

För mer information
Finansinspektionen Froda Froda i Finansinspektionens register
Allabolag FrodaFroda i Allabolags register
Monetise
Minbelopp
10000 kr
Maxbelopp
1000000 kr
Löptid
6 - 12 månader
Kreditupplysning
Bisnode
Mer information

Företagslån hos Monetise

Lån från 10000 till 1000000 kr.

Telefon
010 - 330 83 00

Adress
Skeppsbron 20
111 30 Stockholm

Villkor för lån
 • Ett svenskt företag registrerat hos bolagsverket
 • Företaget ska inte ha ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden

Kostnader för företagslån
Lånet har ingen ränta, men en fast kostnad tillkommer beroende på lånebelopp, återbetalningstid och kreditbedömning.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Bisnode. Kreditupplysning tas på företaget. Företrädarupplysningar som ej påverkar privat kreditvärdighet kan komma att tas på styrelseledamöter. Monetise kräver som standard inga säkerheter. I vissa enskilda fall kan borgen behövas. Företrädare för handelsbolag och enskilda firmor har automatisk personligt betalningsansvar för eventuella skulder.

För mer information
Finansinspektionen Monetise Monetise i Finansinspektionens register
Allabolag MonetiseMonetise i Allabolags register
KREA - Förmedlare
Minbelopp
1000 kr
Maxbelopp
5000000 kr
Löptid
1 - 36 månader
Kreditupplysning
UC
Mer information

Företagslån hos KREA

Lån från 1000 till 5000000 kr.

Telefon
08-551 082 62

Adress
Sankt Eriksplan 2
113 20 Stockholm

Villkor för lån
 • Företaget är ett registrerat Aktiebolag, Handelsbolag eller Enskild firma
 • Ibland: Omsättning på 600 000kr/år
 • Oftast inget skuldsaldo hos Kronofogden

Kostnader för företagslån
Ansökan hos KREA är kostnadsfri. Din ansökan behandlas hos flera långivare och kostnaden beror på vilken som blir ert företags kreditgivare. Kostnaden beror på ert bolags ekonomi och framtid, lånebelopp och löptid.

KREA förmedlar följande 21 kreditgivares företagslån

Klarna, Toborrow, Aros Kapital, Balanzia, Kronan Finans, Ferratum Business, Qred, OPR Företagslån, Mynt, Marginalen Bank, Likvid Företagslån, Froda, Fedelta, Capcito, Avida, DBT Företagslån, Approva, IMH Credit Solutions, Savelend, Corpia, Qapitala.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom UC. I vissa fall kan personlig borgen begäras. Kreditupplysning tas också på borgenär om aktuellt.

För mer information
Finansinspektionen KREA KREA i Finansinspektionens register
Allabolag KREAKREA i Allabolags register
Fedelta
Minbelopp
25000 kr
Maxbelopp
500000 kr
Löptid
6 - 36 månader
Kreditupplysning
UC
Mer information

Företagslån hos Fedelta

Lån från 25000 till 500000 kr.

Telefon
033 - 720 11 30

Adress
Fedelta Finance AB
Övre Åsbogatan 47
504 54 Borås

Villkor för lån
 • Svenskregistrerat bolag (oavsett bolagsform)
 • Bolagets storlek spelar ingen roll
 • God återbetalningsförmåga

Kostnader för företagslån
En månadsavgift sätts individuellt efter varje ansökan och baseras på en kreditbedömning. Inga dolda avgifter utan endast fast månadsavgift. Din första månad är helt utan månadsavgift. Flexibla lån med kostnadsfri inlösen om lånet skulle betalas tillbaka i förtid. Vid e-faktura är avi-avgiften 0 kr och vid pappersfaktura är den 50 kr.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom UC. Ett företagslån hos Fedelta är ett lån utan säkerhet, men en borgensman måste finnas.

För mer information
Finansinspektionen Fedelta Fedelta i Finansinspektionens register
Allabolag FedeltaFedelta i Allabolags register
Qred
Minbelopp
10000 kr
Maxbelopp
1000000 kr
Löptid
6 - 18 månader
Kreditupplysning
Creditsafe / UC
Mer information

Företagslån hos Qred

Lån från 10000 till 1000000 kr.

Telefon
020 150 333

Adress
Qred Företagslån AB
Tulegatan 15
113 53 Stockholm

Villkor för lån
 • Svenskregistrerat bolag (oavsett bolagsform)
 • Bolagets ålder spelar ingen roll
 • Bra och sund affärdidé
 • Duktiga företagare

Kostnader för företagslån
Ni betalar en fast månadsavgift varje månad ni har lånet. Det tillkommer inga andra avgifter eller räntor. Vad månadsavgiften blir baseras på en score.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Creditsafe / UC. UC tas endast på Aktiebolag. Creditsafe på övriga bolagsformer samt eventuellt på företrädare för bolaget. Om företaget inte betalar sina avgifter kan du bli personligt betalningsansvarig.

För mer information
Finansinspektionen Qred Qred i Finansinspektionens register
Allabolag QredQred i Allabolags register
Toborrow Företagslån - P2P-lån
Minbelopp
100000 kr
Maxbelopp
5000000 kr
Löptid
3 - 36 månader
Kreditupplysning
Creditsafe / UC
Mer information

Företagslån hos Toborrow Företagslån

Lån från 100000 till 5000000 kr.

Telefon
08-520 017 30

Adress
Adolf Fredriks kyrkogata 8
111 37 Stockholm

Villkor för lån
 • Är aktiebolag
 • Omsätter minst 1 miljon kronor
 • Har minst ett bokslut
 • Är kreditvärdiga (enligt UC:s kriterier)

Kostnader för företagslån
Efter din ansökan och det att lånet publiceras hos Toborrows långivare startar en auktion för långivarna. Under denna auktion kan medlemmar lägga bud på just ditt lån genom att erbjuda en ränta och ett belopp. Vid auktionstidens slut blir räntan lika med snittet av de lägsta räntorna som med sina belopp fyller upp det önskade lånebeloppet. En uppläggningsavgift tas också beroende på vilken löptid ni vill ha lånet på: Vid löptid på upp till 12 månader är avgiften 2 % av lånebeloppet. Vid löptid mellan 18 och 24 månader är avgiften 3 % av lånebeloppet. Vid löptid mellan 30 och 36 månader är avgiften 4 % av lånebeloppet.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Creditsafe / UC. UC tas på företaget och Creditsafe på borgensman. Toborrow företagslån kräver säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek

För mer information
Finansinspektionen Toborrow Företagslån Toborrow Företagslån i Finansinspektionens register
Allabolag Toborrow FöretagslånToborrow Företagslån i Allabolags register
Mynt
Minbelopp
10000 kr
Maxbelopp
1000000 kr
Löptid
1 - 18 månader
Kreditupplysning
Creditsafe
Mer information

Företagslån hos Mynt

Lån från 10000 till 1000000 kr.

Telefon
010 - 198 0300

Adress
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

Villkor för lån
 • Ditt företag är registrerat för F-skatt
 • Företaget har funnits i minst 6 månader
 • Företaget omsätter minst 500 000 kr/år
 • Du har mobilt BankID

Kostnader för företagslån
Kostnaden på ett företagslån är en fast månadsavgift motsvarande från 1 % på krediten, procentenheten varierar med företagets kreditvärdighet och lånets löptid.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Creditsafe. Krediten är ett lån utan säkerhet med en fast löpande kostnad. Mynt har enligt de allmänna villkoren dock rätt att begära en säkerhet beroende på risk. I vissa fall kan personlig borgen begäras. Kreditupplysning tas också på borgenär om aktuellt.

För mer information
Finansinspektionen Mynt Mynt i Finansinspektionens register
Allabolag MyntMynt i Allabolags register
Kompar - Förmedlare
Minbelopp
10000 kr
Maxbelopp
5000000 kr
Löptid
6 - 60 månader
Kreditupplysning
Creditsafe / UC
Mer information

Företagslån hos Kompar

Lån från 10000 till 5000000 kr.

Telefon
010 750 28 99

Adress
138an Group AB
Garvargatan 20
112 21 Stockholm

Villkor för lån
 • Svenskregistrerat bolag (oavsett bolagsform)
 • Bolagets ålder eller storlek spelar ingen roll

Kostnader för företagslån
Ansökan hos Kompar är kostnadsfri och kreditgivare de samarbetar med återkommer med förslag inom 24 timmar.

Kompar förmedlar följande 15 kreditgivares företagslån

Marginalen Bank, Balanzia, Qred, Kronan Finans, Aros Kapital, Capcito, Uppland Kredit, Ferratum Business, Froda, Approva, OPR Företagslån, Likvid Företagslån, Fedelta, Toborrow, Mynt.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Creditsafe / UC. Beroende på kreditgivare kan kreditupplysning göras genom annat bolag. Vilken säkerhet som gäller för företagslån beror på vilken av Kompars samarbetspartner du väljer.

För mer information
Allabolag KomparKompar i Allabolags register
Ferratum Business
Minbelopp
20000 kr
Maxbelopp
2000000 kr
Löptid
1 - 24 månader
Kreditupplysning
UC
Mer information

Företagslån hos Ferratum Business

Lån från 20000 till 2000000 kr.

Telefon
020 - 018 00 20

Adress
Wennerbergsgatan 10
112 58 Stockholm

Villkor för lån
 • Alla ägare bor i Sverige
 • Företagskonto hos en bank
 • Verksam minst 6 månader
 • Omsättning på minst 500 000 kr / år
 • Företaget registrerat i Sverige

Kostnader för företagslån
Årlig genomsnittsränta är 2,9 % av lånebeloppet. Räntan bestäms efter en kreditbedömning. En uppläggningsavgift på 2,5 % tas också ut.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom UC. Kreditupplysning tas både på företaget och personen som ansöker. Ingen säkerhet behövs. Du går dock i personlig borgen för att lånet återbetalas.

För mer information
Finansinspektionen Ferratum Business Ferratum Business i Finansinspektionens register
Allabolag Ferratum BusinessFerratum Business i Allabolags register
Lendo Företagslån - Förmedlare
Minbelopp
50000 kr
Maxbelopp
1000000 kr
Löptid
6 - 36 månader
Kreditupplysning
UC
Mer information

Företagslån hos Lendo Företagslån

Lån från 50000 till 1000000 kr.

Telefon
0771 - 13 13 10

Adress
Västra järnvägsgatan 21
111 64 Stockholm

Villkor för lån
 • Den som ansöker har ett registrerat engagemang i företaget
 • BankID

Kostnader för företagslån
Ansökan hos Lendo är kostnadsfri. Din ansökan behandlas hos flera långivare och kostnaden beror på vilken som blir ert företags kreditgivare. En ansökan måste göras får att få ett kostnadsförslag.

Lendo Företagslån förmedlar följande 9 kreditgivares företagslån

Balanzia, Marginalen Bank, OPR Företagslån, Capcito, Ferratum Business, Aros Kapital, Froda, Avida, Fedelta.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom UC. Ibland används även Creditsafe. En kreditupplysning från Creditsafe påverkar inte kreditvärdigheten. Vad gäller säkerhet för lånet är det beroende på vilken av Lendos samarbetspartners som blir kreditgivare.

För mer information
Finansinspektionen Lendo Företagslån Lendo Företagslån i Finansinspektionens register
Allabolag Lendo FöretagslånLendo Företagslån i Allabolags register
Ponture - Förmedlare
Minbelopp
100000 kr
Maxbelopp
2000000 kr
Löptid
1 - 36 månader
Kreditupplysning
Creditsafe
Mer information

Företagslån hos Ponture

Lån från 100000 till 2000000 kr.

Telefon
010 - 129 29 20

Adress
Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57C
113 56 Stockholm

Villkor för lån
 • Minst 3 månaders omsättning
 • Inga betalningsanmärkningar
 • etc.

Kostnader för företagslån
Ansökan hos Ponture är kostnadsfri. Din ansökan behandlas hos flera långivare och kostnaden beror på vilken som blir ert företags kreditgivare. Lägsta möjliga ränta är 1 %. En ansökan måste göras får att få ett kostnadsförslag.

Ponture förmedlar följande 11 kreditgivares företagslån

Marginalen Bank, Aros Kapital, Nordiska, DBT Företagslån, Promentor Finans, OPR Företagslån, Ferratum Business, Froda, Mynt, Qred, Fedelta.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Creditsafe. Beroende på kreditgivare kan kreditupplysning göras genom annat bolag. Vad gäller säkerhet för lånet är det beroende på vilken av Pontures samarbetspartners som blir kreditgivare.

För mer information
Finansinspektionen Ponture Ponture i Finansinspektionens register
Allabolag PonturePonture i Allabolags register
Approva
Minbelopp
30000 kr
Maxbelopp
100000 kr
Löptid
2 - 36 månader
Kreditupplysning
Bisnode
Mer information

Företagslån hos Approva

Lån från 30000 till 100000 kr.

Telefon
Saknas

Adress
Approva AB
Kvarnbäcksvägen 5
134 63 Ingarö

Villkor för lån
 • Svenskregistrerat bolag (AB, enskild firma, handelsbolag)
 • Du som ansöker ska vara folkbokförd i Sverige
 • Bolaget ska vara ekonomiskt stabilt (Ingen skuld hos Kronofogdemyndigheten)
 • Inneha F-skattesedel
 • Ha ett BankID som du kan signera dina avtal med

Kostnader för företagslån
Krediträntan hos Approva är som lägst 2 %, men sätts individuellt efter ansökan.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Bisnode. Bisnode används för upplysning både på bolaget och företrädare. Ett företagslån hos Approva är ett lån utan säkerhet, men en borgensman måste finnas.

För mer information
Finansinspektionen Approva Approva i Finansinspektionens register
Allabolag ApprovaApprova i Allabolags register
OPR Företagslån
Minbelopp
30000 kr
Maxbelopp
500000 kr
Löptid
1 - 18 månader
Kreditupplysning
Creditsafe
Mer information

Företagslån hos OPR Företagslån

Lån från 30000 till 500000 kr.

Telefon
08 - 501 006 60

Adress
Kungsbroplan 1
112 27 Stockholm

Villkor för lån
 • Ett svenskt företag registrerat hos bolagsverket
 • Företaget har god kreditvärdighet
 • Borgensmän med taxerad inkomst

Kostnader för företagslån
Lånet har ingen ränta, men en fast kostnad tillkommer beroende på lånebelopp, återbetalningstid och kreditbedömning.

Kreditupplysning och säkerhet
En kreditupplysning görs genom Creditsafe. Kreditupplysning tas både på företaget och borgensmannen/männen. Ingen säkerhet krävs. För lån upp till 200 000 kr behöver 1 person gå i borgen och för lån över 200 000 kr behöver 2 personer gå i borgen för lånet.

För mer information
Finansinspektionen OPR Företagslån OPR Företagslån i Finansinspektionens register
Allabolag OPR FöretagslånOPR Företagslån i Allabolags register

Alternativ till företagslån

Att ta ett företagslån är ett sätt att ta in kapital vid behov, men det finns flera sätt. Vissa stöd man kan ansöka om är riktade mot företag som driver sin verksamhet i ett visst område eller befinner sig i en viss fas. Det finns många gånger lokala stöd man kan söka och i synnerhet när man befinner sig i startfasen av bolagets förhoppningsvis långa resa. Har man bara en bra affärsidé, affärsplan och kan presentera och förmedla detta till tänka investerare kan det finnas kulor att hämta.

Här följer några exempel på lån och stöd man kan ansöka om:

Nya artiklar om Företagslån

Klimat- & miljöfrågor och ekonomi

✎ Publicerad: 2019-06-01

Klimatet vs pengarFå är väl de som idag tvivlar på att klimatet förändrats. Många är de som imponeras och beundras av bl.a. Greta Thunbergs engagemang i frågan. Många förstår också att något behöver göras, men hur många f […]
Läs hela

JÄMFÖR ALLA LÅN
‣︎