Låneskydd och försäkringar vid lån av pengar

Att man är tillräckligt kreditvärdig vid tillfället man ansöker om ett lån är ingen hundraprocentig garanti för att man är det under lånets hela löptid. Det finns alltid en risk att det händer något oförutsett som gör att man vid något tillfälle inte har möjlighet att betala tillbaka lånet och dess kostnader. Exempelvis kan man bli långvarigt sjuk och tappa sin inkomst eller ännu värre gå bort då någon annan tvingas täcka upp för återbetalningen.

Vid sådana tillfällen kan det vara skönt att ha en försäkring som täcker upp och hjälper till med återbetalningen. Denna typ av försäkring kallas ofta låneskydd. Vissa kreditgivare säljer denna försäkring som en tilläggstjänst till sina lån, men majoriteten erbjuder inte detta. I ett låneskydd kan du ofta välja vilken omfattning den ska ha. Exempelvis om den ska gälla vid dödsfall och vid arbetslöshet på grund av olika orsaker.

Andra alternativ till låneskydd

Om du inte vill teckna långivarens försäkring/låneskydd eller om långivaren inte har erbjudandet finns det andra alternativ. Om du inte redan har tagit ett lån och har något föremål med ett andrahandsvärde kan ett pantlån vara ett alternativ. Med ett pantlån riskerar du inte att bli återbetalningsskyldig, förutom ränta på lånet. Om du inte kan betala tillbaka säljer pantbanken ditt föremål. Vill du ändå ta ett lån utan pant och vill ha en försäkring så finns det många bolag som erbjuder skydd för händelser där ett låneskydd också gäller.

Ja
Livförsäkring
Insplanet har en sektion där du kan jämföra livförsäkring från flera försäkringsförmedlare.
Ja
Inkomstförsäkring
Insplanet har en sektion där du kan jämföra inkomstförsäkring från flera försäkringsförmedlare.
Ja
Sjukförsäkring
Insplanet har en sektion där du kan jämföra sjukförsäkring från flera försäkringsförmedlare
Ja
Livförsäkring
I Modernas Personförsäkring Medium eller Large kan den som är mellan 18 - 54 år köpa en Livförsäkring som tillägg.
Nej
Inkomstförsäkring
Ja
Sjukförsäkring
I modernas personförsäkring får du ersättning för medicinsk invaliditet, och om du tecknar Personförsäkring Medium eller Large får du 50 000 kr vid allvarlig sjukdom. Med Large följer också ersättning vid ekonomisk invaliditet, vilket innebär att du skadar dig så att du tappar arbetsförmågan med minst 50% i framtiden.
Nej
Livförsäkring
Ja
Inkomstförsäkring
En inkomstförsäkring från Accept ger dig, efter ett år, totalt upp till 80% av din tidigare lön när du är arbetslös i upp till 300 dagar.
Nej
Sjukförsäkring

Mer om försäkringar

JÄMFÖR ALLA LÅN