Bästa sparräntan 2023

En sparränta på ett bankkonto kan vara allt från 0 - 3 % (med insättningsgaranti). Varje bank sätter sin egen procentuella ränta på sparkonto och den varierar normalt över tid, beroende på flera faktorer. Den bästa sparräntan kan vara den med högst ränta, men det finns också andra faktorer att tänka på. Här finns uppdaterad information och du möjlighet att hitta bästa sparräntan 2023.

På ett sparkonto är man garanterad den bestämda räntan och inlånade pengar, upp till ett visst belopp, kan inte försvinna tack vare insättningsgarantin. Andra sparformer kommer med en högre risk och kan även innebära högre avkastning. Exempel på dessa sparformer är att investera i aktier, fonder eller krediter. Det kan vara bra att fördela det kapital man vill spara i olika former för att sprida risk och chans till avkastning.

Exempel på investering med ränta
Savelend
Savelend Investera Varierande löptid
Ränta (senaste 12 mån efter avgift): 8,12 %
Avgift (av erhållen ränta): 5 - 10 %
Minsta insättning: 500 kr

Exempel på sparkonto
Rocker
Lysa sparkonto 0 mån bindningstid
Ränta: 1.55 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Sammanfattning av sparräntor
Sparkonton (insättningsgaranti): 141 st
Sparränta (insättningsgaranti): 0.00 - 2.05 %
P2P-investering: 6 st
Ränta P2P-investering: 5 - 15 %

Sparränta på bankkonto är alltså en färskvara som kan förändras och det är rimligt att jämföra bankers räntor då och då. Att ha pengar på ett bankkonto innebär ofta 0 % ränta, men det finns också banker med sparränta på konto. Att byta bank emellanåt är något som vi i Sverige bör bli bättre på, men många gånger är lite bekväma för. Det finns heller inget som hindrar dig från att använda tjänster från flera banker. Till exempel kan man ha pengar för bäst sparränta i en bank, ett lån med bäst lånekostnad i en annan och ett kreditkort eller betalkort med bra bonus i en annan bank.

Vid jämförelse är det såklart sparräntan man ska titta på, men också andra villkor, krav och förutsättningar som gäller för sparkontot. Nedan ser du bankernas krav på kapital, bindningstid, uttag samt sparränta.

Relaterat till sparande och investering

Krav och villkor för sparränta

Hos varje enskild bank är det vanligt att det finns flera olika typer av konton för att spara pengar. Dessa konton har olika räntenivåer och med dem följer krav på sparandet. För sparkonto med bäst ränta gäller ofta flera av dessa krav eller villkor. De krav och villkor som är vanliga på sparkonto med ränta är:

För möjlighet till bäst sparränta gäller generellt att du bör binda sparandet på längre tid samt spara ett så stort belopp du kan. Sparräntan adderas till kontot månadsvis, vid löptidens slut eller en gång per år och exkluderar normalt skatt på 30 %.

Investering med ränta i P2P

Peer-to-peer symbol

Ett alternativt sätt att spara pengar och få avkastning i form av ränta är att investera i P2P-lån. Det finns flera plattformar skapade för att koppla samman personer eller företag, dels de som behöver låna pengar och dels de som vill investera pengar. Det kan vara rena konsumentkrediter eller att lånen villkoras med någon pant som exempelvis en fastighet eller en personlig borgen. Hos dessa P2P-aktörer kan du få en högre ränteavkastning på dina sparpengar, men de medför också en risk i jämförelse med ett sparkonto. Du får månatlig amortering och ränteutbetalning som du ofta kan välja att återinvestera och därmed få ränta på ränta.

Det går inte att säga exakt på förhand vilken ränta du kommer få. Den beror på vilka lån du investerar i och vilken riskgrupp du väljer (där det går att välja). Ofta fördelas din investering över flera lån för att sprida riskerna. Risken med att investera i lån är att det kan innebära en så kallad kreditförlust, alltså att låntagaren inte kan betala tillbaka. De räntor som presenteras är antingen målräntor eller genomsnittsräntor respektive plattform haft den senaste tiden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Här ser du några av dessa aktörer du kan investera i.

Savelend Investera Varierande löptid
Ränta (senaste 12 mån efter avgift): 8,12 %
Avgift (av erhållen ränta): 5 - 10 %
Minsta insättning: 500 kr
Investera i fastighetsprojekt Löptid 3 - 36 månader
Ränta: 5 - 15 %
Avgift: Ingen avgift
Minsta insättning: 500 kr
Investera i fastighetsprojekt Löptid 3 - 60 månader
Ränta (historisk): 8,4 %
Avgift: Ingen avgift
Minsta insättning: Varierande
Företagslån Löptid 6 - 36 månader
Ränta: 5 - 20 %
Avgift: 1 %/år av utlånat belopp
Minsta insättning: 1000 kr
Toborrow Investera Löptid 3 - 60 månader
Ränta (mål): upp till 15 %
Avgift: Varierar
Minsta insättning: 100 kr
Brocc Spara Genomsnittlig löptid 3 år
Ränta (mål): 5 %
Avgift (av erhållen ränta): 1,80 %
Minsta insättning: 1 kr
Lunar Autoinvest Löptid i genomsnitt: 4 år
Ränta (genomsnitt efter avgift): 5.35 %
Avgift (av erhållen ränta): 1,10 - 4,70 %
Minsta insättning: 1 kr

Jämför sparränta med insättningsgaranti

Jämför bästa sparräntan

Här ser du listan med banker och kreditmarknadsbolag i Sverige med bäst sparränta med insättningsgaranti. Den bästa sparräntan med insättningsgaranti just nu är Marginalen Bank Fasträntekonto 7 år, sett enbart till hur hög räntan är. De bästa räntorna på sparkonto med fria uttag och utan bindningstid ligger i dagsläget på strax över 2 % och där finns det flera aktörer. I listan ser du utöver sparränta också villkor för uttag, bindningstid och sparbelopp, vilka också är viktiga faktorer att ta i beaktande.

Sparräntor och villkor uppdaterades senast: 2023-01-25
Lysa
Sparkonto 0 mån bindningstid
Ränta: 1.55 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Avanza Bank
Sparkonto+ Collector 0 mån bindningstid
Ränta: 1.70 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 10000000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
Sparkonto+ Nordax 0 mån bindningstid
Ränta: 1.80 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
Sparkonto+ Santander 0 mån bindningstid
Ränta: 1.80 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1000000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
Sparkonto+ Resurs Bank 0 mån bindningstid
Ränta: 1.80 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - Ingen gräns
Ränteutbetalning: Månadsvis
Sparkonto+ Klarna 0 mån bindningstid
Ränta: 1.75 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - Ingen gräns
Ränteutbetalning: Månadsvis
Sparkonto+ Froda 0 mån bindningstid
Ränta: 1.70 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 1 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
Easy Savings 0 mån bindningstid
Ränta: 1.31 % Rörlig
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 1 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
Lunar-konto 0 mån bindningstid
Ränta: 2.25 % Rörlig
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 0 kr - 1000000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
Högräntekonto 0 mån bindningstid
Ränta: 2.35 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 30000 kr - Ingen gräns
Ränteutbetalning: Månadsvis
Rörligt sparkonto 0 mån bindningstid
Ränta: 2.35 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 1 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Fasträntekonto 3 3 mån bindningstid
Ränta: 2.45 % Fast
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 5000 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 6 6 mån bindningstid
Ränta: 2.50 % Fast
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 5000 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 12 12 mån bindningstid
Ränta: 3.00 % Fast
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 5000 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 24 24 mån bindningstid
Ränta: 3.00 % Fast
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 5000 kr - 1100000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Coop Kapitalkonto 0 mån bindningstid
Ränta: 2.10 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Sparkonto 0 mån bindningstid
Ränta: 2.00 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Fasträntekonto 1 år 12 mån bindningstid
Ränta: 3.30 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 40000 kr - 5000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 2 år 24 mån bindningstid
Ränta: 3.30 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 40000 kr - 5000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 3 år 36 mån bindningstid
Ränta: 3.40 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 40000 kr - 5000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 5 år 60 mån bindningstid
Ränta: 3.50 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 40000 kr - 5000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 7 år 84 mån bindningstid
Ränta: 3.65 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 40000 kr - 5000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fastränteplacering 1 år 12 mån bindningstid
Ränta: 2.90 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 10000 kr - 2147483647 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fastränteplacering 3 år 36 mån bindningstid
Ränta: 3.00 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 10000 kr - 2147483647 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fastränteplacering 5 år 60 mån bindningstid
Ränta: 3.00 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 10000 kr - 2147483647 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Brocc Spar 0 mån bindningstid
Ränta: 2.40 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
Brocc Tillväxt 24 mån bindningstid
Ränta: 3.30 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
Sparkonto 0 mån bindningstid
Ränta: 1.90 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Sparkonto 0 mån bindningstid
Ränta: 2.10 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 10000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Sparkonto 0 mån bindningstid
Ränta: 2.35 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1000000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
SevenDay3 3 mån bindningstid
Ränta: 2.70 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 0 kr - 1000000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
SevenDay6 6 mån bindningstid
Ränta: 2.90 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 0 kr - 1000000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
SevenDay12 12 mån bindningstid
Ränta: 2.90 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 0 kr - 1000000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
SevenDay24 24 mån bindningstid
Ränta: 2.90 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 0 kr - 1000000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
SevenDay36 36 mån bindningstid
Ränta: 2.90 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 0 kr - 1000000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
Sparkonto 0 mån bindningstid
Ränta: 2.30 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Fasträntekonto 12 mån 12 mån bindningstid
Ränta: 3.05 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 10000 kr - Ingen gräns
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 24 mån 24 mån bindningstid
Ränta: 3.25 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 10000 kr - Ingen gräns
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 36 mån 36 mån bindningstid
Ränta: 3.40 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 10000 kr - Ingen gräns
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Sparkonto 0 mån bindningstid
Ränta: 2.00 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
SparkontoFlex 0 mån bindningstid
Ränta: 1.00 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
SparkontoPlus 0 mån bindningstid
Ränta: 0.35 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
SparkontoPlusFast 1 år 12 mån bindningstid
Ränta: 3.45 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
SparkontoPlusFast 2 år 24 mån bindningstid
Ränta: 3.30 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
SparkontoPlusFast 3 år 36 mån bindningstid
Ränta: 3.40 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
SparkontoPlusFast 5 år 60 mån bindningstid
Ränta: 3.40 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Sparkonto 0 mån bindningstid
Ränta: 1.00 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Froda sparkonto 0 mån bindningstid
Ränta: 2.30 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 1 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Froda sparkonto fast 12 mån bindningstid
Ränta: 2.90 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 1 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Rockerkonto Standard 0 mån bindningstid
Ränta: 0.85 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Rockerkonto Plus 0 mån bindningstid
Ränta: 1.50 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Rockerkonto Premium 0 mån bindningstid
Ränta: 2.00 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Rocker Sparvalv 3 mån 3 mån bindningstid
Ränta: 1.55 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 5000 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Rocker Sparvalv 6 mån 6 mån bindningstid
Ränta: 1.65 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 5000 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Rocker Sparvalv 12 mån 12 mån bindningstid
Ränta: 2.10 % Fast
Uttag: Begränsat
Tillåten insättning: 5000 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Moank Flex 0 mån bindningstid
Ränta: 2.40 % Rörlig
Uttag: Fria uttag
Tillåten insättning: 0 kr - 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
VISA ALLA 141 SPARKONTON
Bank Sparkonto Ränta Villkor/krav
CollectorSparkonto1.55 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 500 kr
Högsta sparbelopp: 10000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
3-mån sparkonto2.30 % FastBindningstid: 3 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: 10000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
6-mån sparkonto2.60 % FastBindningstid: 6 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: 10000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
1-årigt sparkonto2.85 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: 10000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
2-årigt sparkonto3.05 % FastBindningstid: 24 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: 10000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
SkandiabankenSparkonto2.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
JAK MedlemsbankBaskonto0.00 % -Bindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
ÅlandsbankenFasträntekonto2.25 % FastBindningstid: 24 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 50000 kr
Högsta sparbelopp: 10000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Ålandskonto1.20 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Handelsbankene-Kapitalkonto1.30 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Framtidskonto2.10 % RörligBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Placeringskonto Privat2.25 % FastBindningstid: 3 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Lantmännen Finanse-Kapitalkonto2.25 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 10000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
SEBEnkla sparkontot1.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Placeringskonto2.50 % FastBindningstid: 60 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Swedbanke-sparkonto0.60 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Framtidskonto1.05 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 50000 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Sparkapitalkonto1.05 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Roslagens SparbankE-sparkonto0.60 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Framtidskonto2.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 50000 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
QliroFast Sparkonto 12 mån3.00 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Sparkonto2.25 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
TF BankFasträntekonto0.50 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
TF Sparkonto Plus0.25 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
TF Sparkonto Extra1.10 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Länsförsäkringar BankSparkonto0.60 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Fasträntekonto 3 mån1.70 % FastBindningstid: 3 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 20000 kr
Högsta sparbelopp: 5000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 6 mån2.10 % FastBindningstid: 6 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 20000 kr
Högsta sparbelopp: 5000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 1 år2.95 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 20000 kr
Högsta sparbelopp: 5000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 2 år2.90 % FastBindningstid: 24 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 20000 kr
Högsta sparbelopp: 5000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 5 år2.85 % FastBindningstid: 60 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 20000 kr
Högsta sparbelopp: 5000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
NordiskaFix 1 år3.15 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fix 2 år3.25 % FastBindningstid: 24 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Flex Plus2.35 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
PayEx SverigeSpara Trygg0.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 900000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Framtid - 1 år0.25 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 900000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Framtid - 2 år0.00 % FastBindningstid: 24 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 900000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
NordeaFörmånskonto0.55 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
ICA Bankensparkonto1.35 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Aros KapitalLikvidkonto2.44 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Sparkonto 3 mån2.44 % FastBindningstid: 3 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 50000 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Sparkonto 6 mån2.30 % FastBindningstid: 6 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 50000 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Sparkonto 12 mån3.10 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 50000 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
SantanderMitt Spar2.30 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 5000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Mitt Spar+2.45 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 5000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Tjustbygdens SparbankMånadssparkonto3.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 100000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Erik Penser BankPenser spar rörlig1.50 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Penser spar 6 mån2.65 % FastBindningstid: 6 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 25000 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Penser spar 1 år3.10 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 25000 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Anyfin sparkonto (via Anyfin AB)1.50 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 50 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
AK NordicPRA Spar2.35 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
SBABSparkonto2.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
EkobankenSparbrev0.10 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Sparkonto0.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Ikano BankSparkonto1.85 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Sparkonto Fix 1 år2.60 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Sparkonto Fix 2 år2.80 % FastBindningstid: 24 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Sparkonto Fix 5 år2.80 % FastBindningstid: 60 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Sparkonto Plus2.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Danske BankSparkonto0.70 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
Sparkonto XL0.80 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 100000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Nordax BankSparkonto0.35 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 1 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Sparkonto Xtra2.35 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Fasträntekonto 1 år3.15 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 2 år3.27 % FastBindningstid: 24 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Volvofinans BankSparkonto2.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 9000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
NordnetSparkonto1.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
CarnegieSparkonto1.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 900000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
InstabankSparkonto0.55 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
HoistSparSparkonto Fast 12 m3.10 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Sparkonto Fast 24 m3.30 % FastBindningstid: 24 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Sparkonto Fast 36 m2.15 % FastBindningstid: 36 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Sparkonto Flex2.05 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
LandshypotekSparkonto Trygghet2.25 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: Ingen gräns
Ränteutbetalning: Årsvis
KlarnaSparkonto2.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 5000000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
Fasträntekonto 12 mån 2.85 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 5000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Fasträntekonto 24 mån 3.15 % FastBindningstid: 24 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 5000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Fasträntekonto 36 mån3.15 % FastBindningstid: 36 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 5000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Fasträntekonto 48 mån 3.15 % FastBindningstid: 48 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 5000000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
Serafim FinansSeraFast Privat 1 år3.15 % FastBindningstid: 12 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 1000 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
SeraFast Privat 3 år1.40 % FastBindningstid: 36 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 1000 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
SeraFlex Privat2.35 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 0 kr
Högsta sparbelopp: 1050000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis
BorgoFasträntekonto 2 år2.70 % FastBindningstid: 24 månader
Uttag: Begränsat
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: 10000000 kr
Ränteutbetalning: Vid löptidens slut
Sparkonto2.30 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 1 kr
Högsta sparbelopp: 10000000 kr
Ränteutbetalning: Månadsvis
EcsterSparkonto2.00 % RörligBindningstid: 0 månader
Uttag: Fria
Lägsta sparbelopp: 10000 kr
Högsta sparbelopp: 250000 kr
Ränteutbetalning: Årsvis

Sparränta utan avgift

Att använda banktjänster innebär ofta någon avgift, vanligtvis en årsavgift eller månadsavgift. Att använda tjänster i flera banker kan då innebära flera avgifter. Om man exempelvis använder en bank för att få en bra sparränta är det bra om det är avgiftsfritt. Det finns banker där du kan spara pengar utan att betala någon avgift. I tabellen ovan ser du vilka banker som har en avgift för sin tjänst, samt de som är utan avgift.

Ränta på ränta

Ränta på ränta innebär att den ränta som betalas ut vid varje tillfälle blir större och större, även om man själv inte sätter in mer pengar på kontot. Vid varje tillfälle räntan bokförs på kontot beräknas den på det ursprungliga beloppet + den ränta som tidigare betalats ut. Om du exempelvis sätter in 1000 kr på ett konto med 1,5 % ränta betalas det vid första tillfället ut 15 kr (1000*0,015). Vid det tillfället finns det ingen tidigare ränta utbetalad. Vid nästa tillfälle är det 1015 kr (1000+15) som räntan beräknas på och den blir då 15,225 kr. Vid det tredje tillfället är det 1030,225 kr och räntan blir då 15,45 kr.

Effekten som blir av ränta-på-ränta är att värdet på dina sparade pengar växer exponentiellt. Värdeökningen blir snabbare och snabbare ju längre tid du har dina pengar sparade. Ränta-på-ränta kallas även sammansatt ränta. En matematisk formeln för att beräkna ett framtida värde på sparkonto med ränta är:

kt = k0(1 + p)t

Här är k = kapital, t=tid (antal år/månader eller beroende på hur ofta ränta kapitaliseras) och p = räntan. Om du exempelvis börjar med 10 000 kr, sparar till räntan 1,5 % i 10 år med kapitalisering varje år blir värdet efter dessa år: 11 605 kr (10000(1+0,015)10). Hade du istället haft en ränta på 7 % hade värdet blivit 19 671 kr. Notera att detta exempel inte inkluderar den skatt på 30 % av räntan som ska betalas till staten. Banker drar vanligtvis av skatten när räntan kapitaliseras.

Kapitalisering av ränta

Kapitalisering av ränta innebär att det räntebelopp som ett kapital på ett bankkontot genererat faktiskt förs in på kontot. Att tänka på och viktigt att titta på för bäst effekt av ränta på ränta är hur ofta räntan kapitaliseras. Vanligast är att räntan kapitaliseras vid varje årsslut, men det kan också ske exempelvis månadsvis eller varje dag. Ju oftare räntan kapitaliseras desto snabbare växer pengarna. I vissa fall kapitaliseras räntan först vid utgången av villkorstiden. Exempelvis kan det vara så att ett fasträntekonto med bindningstid på 5 år ser ut att ha en hög ränta, men att den kapitaliseras först efter de 5 åren passerat.

Om insättningsgaranti

Det finns många typer av vad som i folkmun kan kallas banker - storbanker, nischbanker och neobanker m.fl. Vissa har en faktisk banklicens eller en licens i kategorin kreditmarknadsbolag. Andra har andra typer av licenser hos Finansinspektionen - inlåningsföretag eller sparkassa. Det är viktigt att veta att sparkonton hos alla dessa banker inte skyddas av den statliga insättningsgarantin. Vid händelse av obestånd hos en bank där insättningsgarantin inte gäller kan pengar på sparkonton försvinna. Där den statliga insättningsgarantin finns så är upp till 1 050 000 kr säkrade på sparkontot.

Insättningsgarantin är reglerad i EU och varje land har sin egen implementering av lagen. I Sverige gäller alltså 1 050 000 kr, men i andra länder är det andra belopp. Om en utländsk bank har en filial i Sverige är det garantin i landet där banken har sitt säte som gäller. Hos Riksgälden kan du se fler frågor och svar om insättningsgarantin samt söka på en bank för att som om den omfattas av garantin. Av de utländska banker som listas här gäller insättningsgarantin till högst 100 000 euro.

Den 1 januari 2021 höjdes beloppet till 1 050 000 kronor per person och institut. Det tidigare beloppet på 950 000 kr har gällt sedan 2016 och det ändras vart femte år. Ändringen som skedde 2021 baserades på den valutakurs som gällde den 3 juli 2020.

Insättningsgaranti eller hög sparränta

De aktörer som saknar statlig insättningsgaranti har ofta de bästa sparräntorna. Att spara pengar här innebär en avvägning mellan en hög ränta och risken att förlora alla pengar. Det finns också banker och kontotyper i mellansegmentet där räntan är relativt hög. Det behöver inte alltid vara den högsta räntan som är den bästa. Det är upp till varje person att avgöra dels vilken risk man vill ta med sitt sparande, dels vilka krav man kan acceptera på sparandet.

Andra sparformer

Även om du har dina pengar på det konto med bäst ränta kan det finnas andra sparsätt som ger bättre avkastning. En sparränta är ett tryggt alternativ och en bra grundsten i en buffert för oväntade händelser eller framtida köp. Att ha ett antal månadslöner sparade exempelvis som ett fuck off-kapital eller om arbetsgivaren säger adjö kan vara smart.

Aktier och fonder

Alternativ med bättre avkastning, men också större risk kan vara att spara i fonder eller aktier. Storbanker erbjuder tjänster för detta. I Sverige finns också andra alternativ där exempelvis Avanza och Nordnet är två aktörer som är specialiserade på aktiehandel. Hos dessa kan du handla aktier billigare (med ett lägre courtage) än hos storbankerna och de har appar som är betydligt bättre för just aktiehandel.

Hos dessa kan du starta ett ISK (investeringssparkonto), aktiedepå eller en kapitalförsäkring som bas för handel. Du kan läsa mer hos Avanza eller Nordnet som inte har någon depåavgift och där båda har ett stort utbud av valbara fonder.

Investera i lån

Ett annat alternativ till konto med sparränta är att investera i lån. Peer-to-peer lån (P2P) är en relativt ny låne-/investeringstrend i Sverige. Som investerare har man möjlighet att låna ut pengar till andra privatpersoner via en plattform som förmedlar tjänsten. Längre upp ser du några exempel på Peer-to-peer-lån.

Jämför sparränta utan insättningsgaranti

Här följer alternativa aktörer (inlåningsföretag eller annat) i Sverige med sparränta utan insättningsgaranti. Sparräntor och villkor uppdaterades senast: 2021-03-04. Den bästa sparräntan utan insättningsgaranti just nu är 8.0 %, sett enbart till hur hög räntan är. Tänk också på bindningstid, uttagsbegränsningar med mera. Hos denna typ av bolag kan man enligt lag spara som mest 50 000 kr.

Den 1 januari 2021 börjar lag om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet att gälla. Lagen som försvinner gäller till utgången av 2021 för redan registrerade aktiebolag och övriga ekonomiska föreningar.

Bank Produkt Ränta Info
UntiePreferensaktier7,0 %Pengar investeras i konsumentkrediter.
Uppland SparkapitalInvestera i lån3,1 - 7,0 %Pengar investeras i företagskrediter. (Uppland Spar blev Uppland Sparkapital AB 1 januari 2021)
ViaSparSparkonto/kapitalkonto4,5 - 8 %Pengar investeras i konsumentkrediter.
App SparFastighetskonto4,50 %Pengar investeras i fastigheter. Upphörde med inlåningsverksamhet 2021.
Akelius SparRäntekonto/Fasträntekonto1,5 - 4 %Pengar investeras i fastigheter. (Avvecklas och pengar återbetalas under H1 2021)
4SparInlåningskonto/Räntekonto5,5 - 6,6 % %Pengar investeras i konsumentkrediter. (Verksamheten avslutades 2021)
SwesparInlåningskonto0 %Pengar investerades i konsumentkrediter. Räntan ändrades från 2,5 % till 0 % 2020-10-15 och konton stängs ner vid årsskiftet 2020/2021.

Spara och låna pengar

I en privatekonomi är det inte ovanligt att man har ett sparande samtidigt som man lånar pengar. Även lån kan investeras i potentiellt värdeökande saker, något exempelvis ett boende kan vara. Det kan också handla om lån och krediter utan säkerhet, stora som små.

När man sparar pengar vill man ha så hög ränta som möjligt och när man lånar vill man tvärtom ha så låg ränta som möjligt. På en och samma bank är det ofta så att i tider när låneräntor är låga så är även sparräntor det, liksom en hög ränta på sparande ofta går hand i hand med höga räntor på lånen. Banker vill gärna få oss kunder att samla hela vår ekonomi med sparkonto, lån och pension m.m. hos dem. Det är något de vanligtvis använder vid förhandling om ränta på bolån.

Det är bra att tänka igenom vilka man vänder sig till för de olika delarna i sin ekonomi för att göra det så bra som möjligt för sig själv. Det finns inget som hindrar dig att ha lån i en bank och sparkonto i en annan. Om du inte lyckas pruta alls eller tillräckligt bra på ett lån går tar det inte många minuter i anspråk att starta ett sparkonto hos en annan aktör där man kan få en bra sparränta. Vad gäller lån som privatperson är det klart billigast om man har möjlighet att låna med sitt boende som säkerhet. Det är inte alltid det finns möjlighet och har man en bra kreditvärdighet är det då bra att jämföra de banker och kreditinstitut som erbjuder lån med låg ränta.

Ytterligare ett smart tips när man talar om bättre privatekonomi och man har flera krediter är att samla lån för att få en bättre ränta.

Vanliga frågor om sparränta och sparkonto

Har alla rätt att öppna ett sparkonto?

Så länge man kan låta banken kontrollera ens identitet och banken inte kan uppvisa något särskilt skäl att neka så har alla rätt till att öppna sparkonto. Det gäller även om du saknar svenskt personnummer eller om du har skyddad identitet. Har du betalningsanmärkning ska inte det heller vara något hinder.

Vad är viktigast att tänka på är man väljer sparkonto?

Det första man bör titta på är sparräntan, men det är viktigt att inte enbart titta på räntan. En hög ränta måste ställas i relation till följande: Hur lång bindningstid det är och när räntan kapitaliseras, hur många uttag/insättningar man får göra och huruvida det är fria uttag eller om de är avgiftsbelagda.

Vad bestämmer sparräntan?

Det är bankerna själva som bestämmer räntan på sparkonton. Det finns inga lagar eller regler som bestämmer hur bankerna ska sätta räntor utan det är helt fri räntesättning.

Vad är insättningsgaranti?

Insättningsgarantin är till för att skydda de konsumenter som har sina pengar på sparkonton. Staten garanterar ett skydd av insatta pengar upp till ett visst belopp, om banken, kreditmarknadsföretaget eller värdepappersbolaget där sparkontot finns skulle gå i konkurs. Beloppet motsvarar 100 000 euro, och kan ändras vart femte år för att bättre motsvara valutakursen. Från 2021 är beloppet 1 050 000 svenska kronor. Pensionssparande och postväxlar ingår inte inom ramen för garantin.

Varför får man sparränta?

En bank erbjuder dig ränta på sparkonto för att få tillgång till dig som kund och för att kunna låna in dina pengar. De ser gärna att dina pengar finns på sparkontot så länge som möjligt. De inlånade pengarna använder bankerna bland annat för att låna ut dem. I denna verksamhet gör banken en vinst som kallas nettoränta. De lånar alltså ut pengar till en högre ränta än vad de lånar in pengar till. Storbankerna lånar också pengar mellan varandra för att kunna täcka upp för likviditet, normalt då till en högre ränta än vad man som privatperson får på sitt sparkonto. I Sverige heter interbankräntan STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate). Om STIBOR är negativ är det dock normalt att räntan på sparkonton stannar på 0 %.

Vad händer om insättningsgarantin träder in?

Som konsument behöver man inte göra något. Riksgälden kontaktar kunder hos den aktör där garantin trätt in och som konsument ska man ha pengarna man haft på sitt sparkonto inom 7 dagar.

Vilka andra sparformer finns?

Några alternativ till sparkonto är att investera pengarna i exempelvis aktier, fonder, peer-to-peer-lån. Dessa sparformer har chans till större avkastning än de flesta sparräntor, men de har också en risk att avkastningen blir betydligt mindre.

Nya artiklar om sparande

JÄMFÖR ALLA LÅN