UC - Upplysningscentralen

UC, tidigare Upplysningscentralen, är det ledande kreditinformationsbolaget i Sverige och grundades 1977 av storbankerna. UC ägdes tidigare av SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea, Danske Bank och Länsförsäkringar, men slogs 2018 samman med det finska börsnoterade bolaget Asiakastieto. UC AB är det största svenska bolaget inom kreditinformation och erbjuder bl.a. upplysningar för beslutsfattande om privatpersoner och företag.

Bolaget samlar in data om företag och privatpersoner utifrån vilken de kan skapa rapporter för att ge information om ett företags eller en privatpersons ekonomiska situation. Informationen säljer de till privatpersoner, offentlig sektor eller företag som är intresserade av hur ekonomin står till hos någon annan part. Vanligtvis vill man försäkra sig om att en person eller ett företag man ska göra en affär med har råd till detta. Affärsidén är citerat deras hemsida ”… samlar in, förädlar och paketerar ett unikt utbud av affärsinformation för att öka privatpersoners och företags möjligheter att ta säkrare affärsbeslut”.

  • Grundades 1977
  • Ägs av storbankerna
  • Huvudkontor i Stockholm

Utöver storbankerna är det är vanligt att låneförmedlare och privatlångivare använder UC vid kreditupplysningar. Om du har flera mindre lån kan dessa aktörer kan ofta hjälpa till med ett samlingslån för att på så sätt sänka räntan och ge bättre villkor. En fördel med en låneförmedlare är att endast en kreditupplysning görs via UC, men du kan få låneerbjudande från flera långivare. Låneförmedlarna kan ha samarbete med upp till ett tjugotal olika långivare.

Innehåll

Information i en kreditupplysning från UC

UC samlar in data från en mängd olika källor. Från Skatteverket hämtar de t.ex. en privatpersons civilstånd, taxerade inkomster, uppgifter om fastigheter. Från Kronofogden får de information om huruvida det finns betalningsanmärkningar, ej inbetalda skatter och avgifter och information om skuldsanering och skuldsaldo. Från banker och kreditmarknadsbolag i Sverige samlar de in vilka krediter som funnits det senaste året. Denna kreditsumma kan innehålla krediter som inte används. Här ser man krediter fördelat på Bolån, kontokredit, och blancolån. Utöver detta hämtar de även information från exempelvis Bolagsverket, Banker/Kreditgivare, Tingsrätten, SCB, Lantmäteriet m.fl. Beroende på vilken information de inhämtar, kan det göras allt från varje dag upp till någon enstaka gång per år.

Personupplysningar

UC kallar sina kreditupplysningar på privatpersoner för personupplysningar och det finns olika nivåer, med olika mängd information i dessa. Den mest omfattande innehåller information om taxerad inkomst två år bakåt i tiden, betalningsanmärkningar, antal tidigare förfrågningar gjorda till UC, fastighetsinnehav, skuldsaldo, civilstånd, existerande lån och krediter m.m. En personupplysning kan också innehålla en riskprognos gjord av UC, en procentuell siffra som ska ge information om hur stor risken är att ge en kredit eller ingå något annat avtal med personen i fråga. Personupplysningar från UC är oftast förekommande vid ansökningar om privatlån och används i princip uteslutande vid ansökan om bolån.

UC har även personupplysningar med mindre mängd information, t.ex. en där man ser enbart betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten och en där man enbart ser personuppgifter och adress.

Företagsupplysningar

UC erbjuder även upplysningar på företag. När ett bolag ska göra en affär med ett annat bolag vill båda parter troligen vara säkra på att få det man förväntar sig av respektive motpart. För att underlätta beslutet att ingå ett affärsavtal kan UC erbjuda en upplysning på företaget tillsammans med en riskprognos. Upplysningar hos UC kan också begäras av kreditgivare vid företagslån. En företagsupplysning kan innehålla betalningsanmärkningar, skuldsaldo, bokslutsinformation, information om styrelsen m.m. Även här finns det olika nivåer med olika mängd information.

UC kreditbetyg

UC använder sig av en kreditscoring som är uträknad utifrån din information i kreditupplysningen. Högre betyg visar att du har större sannolikhet att kunna betala tillbaka lånet till kreditgivaren. Ju lägre riskprocent du har i din UC desto bättre kreditvärdighet har du.

Kreditklass Kreditbetyg
Utmärkt 0.1%
Mycket bra 0.2% - 0.9%
Bra 1.0% - 4.0%
Mindre bra 4.1% - 25.0%
Svag 25.1% - 100%

Övriga tjänster hos UC

Utöver upplysningar på personer och företag har UC en mängd övriga tjänster de erbjuder sina kunder. Som privatperson kan du t.ex. använda deras ID-skydd som hjälper dig att undvika ID-kapningar som blir allt mer vanligt. Till företag erbjuder de t.ex. certifikat till företag som har en bra kreditvärdighet. Man kan då få ett sigill att sätta på, exempelvis sin hemsida för att visa upp detta.

JÄMFÖR ALLA LÅN
‣︎