Lån med borgensman

Med ett borgenslån är en eller flera andra personer än låntagaren betalningsskyldiga om låntagaren själv inte kan betala tillbaka skulden. En borgensförbindelse upprättas då vid sidan av låneavtalet. Det finns borgenslån i Sverige idag, även om konceptet med medlåntagare förekommer i en större utsträckning. Här ser du vart du vänder dig för att ansöka om ett lån med borgensman.

Lån med borgensman
Sambla
Låna5000 - 600000 kr
Löptid1 - 20 år
Ränta2,95 - 25,95 %
Effektiv ränta3,01 - 29,95 %

Representativt lån genom Sambla: Låna 150 000 kr i 12 år med 144 avbetalningar, till ränta 6,40 % (rörlig). Kreditkostnad 65 282 kr och totalt att återbetala 212 282 kr. Effektiv ränta 6,59 %.

Vad är ett borgenslån

Ett borgenslån innebär att gäldenären (låntagaren) har en eller flera personer som åtar sig att betala skulden om gäldenären av någon anledning inte gör det. Den eller de personer som åtar sig detta löfte kallas borgensmän. Borgenären (långivaren) har rätt att kräva pengarna av borgensmannen vid utebliven betalning.

Lån med borgenär? En borgenär är den som lånar ut pengar, vilken låntagaren har en skuld till. Alla lån är alltså lån med en borgenär och en borgenär är inte detsamma som borgensman.

De viktigaste reglerna kring borgen finns i Handelsbalken (Handelsbalk (1736:0123 2)) - en gammal text där borgensmannen kallas löftesman.

Enkel borgen och proprieborgen

Vid borgenslån skiljer man på enkel borgen och proprieborgen. Vid enkel borgen och utebliven betalning kan borgensmannen krävas först när det är konstaterat att låntagaren inte har möjlighet att betala. Vid proprieborgen likställs istället borgensmannens åtagande med en egen skuld. Långivaren kan då välja vem av borgensmännen och låntagaren denne ska kräva om en betalning uteblir. Proprieborgen är den vanligaste formen av borgen.

Flera borgensmän

Om det finns fler än en borgensman kan deras åtagande för betalning bestämmas och fördelas på förhand. De kan antingen ha ett delat ansvar eller ett solidariskt ansvar för betalningen. Vid delat ansvar har varje borgensman ansvar för en bestämd andel av det totala ekonomiska ansvaret. För solidariskt ansvar gäller däremot att borgenären kan kräva vem den vill på hela åtagandet.

Om borgensåtagande infrias

Om ett borgensåtagande infrias betyder det att den eller de som står som borgensmän måste gå in och betala lånet. I det fallet finns något som kallas regressrätt. Det innebär att en borgensman kan kräva pengarna från låntagaren. Om det är flera borgensmän och det är ett solidariskt ansvar, alltså att borgenären kräver en av borgensmännen på pengarna, kan övriga borgensmän krävas med hjälp av regressrätten.

Varför borgenslån?

Ett borgenslån kan vara bra för dig som själv idag har låg kreditvärdighet, men har en mamma, pappa, partner eller vän som litar på dig och kan backa upp som säkerhet för lånet. Den som söker ett borgenslån kan tidigare haft en brokig ekonomi, men nu är på en god väg tillbaka. Ett lån med borgensman kan då innebära ett beviljande och bättre villkor för låntagaren jämfört med en ansökan hos en kreditgivare som inte använder borgensförbindelser.

Borgenslån i Sverige

Borgenslån symbol

Det är relativt ovanligt med borgenslån på privatlånesidan i Sverige. En aktör som finns är Banky. Här ser du mer information om Banky och vidare kan du läsa en recension om aktören här på Kreditkoll.

Banky samarbetar också med ett antal låneförmedlare i Sverige. Exempel på förmedlare som idag har Banky som partner är Sambla, Likvidum och Lendo. Hos dessa förmedlare kan Banky vara ett alternativ för de som söker om lån, men inte lyckas bli beviljade hos de andra långivarna som låneförmedlaren samarbetar med. De erbjuder även borgenslån med betalningsanmärkning utan UC.

Sambla Låneförmedlare
Låna5000 - 600000 kr
Löptid1 - 20 år
Ränta2,95 - 25,95 %
Effektiv ränta3,01 - 29,95 %
Uppläggningsavgift0 kr
KreditupplysningUC
Ålderskrav 18 år
Inkomstkrav 100800 kr/år
Med/utan BankID Med betalningsanmärkning

Exempel på lån genom Sambla: Låna 150 000 kr i 12 år med 144 avbetalningar, till ränta 6,40 % (rörlig). Kreditkostnad 65 282 kr och totalt att återbetala 212 282 kr. Effektiv ränta 6,59 %.

Mer information
Banky Privatlån
Låna20000 - 150000 kr
Löptid2 - 12 år
Ränta29,00 %
Effektiv ränta33,18 %
Uppläggningsavgift0 kr
KreditupplysningBisnode
Ålderskrav 20 år
Inkomstkrav 120000 kr/år
Utan UC Med BankID Utan avgift (bara ränta) Med betalningsanmärkning

Exempel på lån hos Banky: Låna 55 000 kr i 5 år med 60 avbetalningar, till ränta 29,0 % (rörlig). Kreditkostnad 49 748 kr och totalt att återbetala 104 748 kr. Effektiv ränta 33,18 %.

Mer information
Tando Privatlån
Låna10000 - 100000 kr
Löptid1 - 5 år
Ränta25,77 %
Effektiv ränta29,00 %
Uppläggningsavgift0 kr
KreditupplysningCreditsafe
Ålderskrav 18 år
Inkomstkrav Ja
Utan UC Med BankID Utan avgift (bara ränta) Med betalningsanmärkning

Exempel på lån hos Tando: Låna 40 000 kr i 4 år med 48 avbetalningar, till ränta 25,77 % (fast). Kreditkostnad 24 489 kr och totalt att återbetala 64 489 kr. Effektiv ränta 29,0 %.

Mer information

Hur lån med borgensman fungerar

Vid ansökan om borgenslån görs en kreditprövning av borgensmannen. Om den tillsammans med övrig information som anges vid ansökan ger tillräcklig säkerhet för långivaren kan en borgensförbindelse upprättas. En borgensförbindelse är ett avtal mellan borgensmannen och borgenären (långivare).

Vid borgenslån måste borgensmannen vara införstådd med vad åtagandet innebär, samt om det är en enkel borgen eller en proprieborgen som åtas. Som borgensman påverkas man oavsett om låntagaren kan eller inte kan betala lånet. Borgensmannen får sin kreditvärdighet påverkad, dels av kreditupplysningen i sig och dels för att man utgör en ökad kreditrisk när man står som borgensman. Man ska också veta att om borgensmannen avlider så hamnar ansvaret i dödsboet.

Normalt sett signerar både låntagaren och borgensmannen skuldebrevet. Borgensmannen signerar då en avgränsad del av avtalet och står inte som låntagare.

Medlåntagare vs borgensman

Möjligheten att vara medlåntagare är betydligt vanligare än att använda en borgensman som garant för lånet. Att ha en medsökande och medlåntagare är idag det vanligaste när man lånar pengar. Vid bolån är det ofta ett par som är medlåntagare. Bopriserna i Sverige har också gjort att föräldrar är med som medlåntagare vid barnens första bostadsköp. Medlåntagare förekommer även vid privatlån.

Som medlåntagare står samtliga som låntagare på skuldebrevet. Båda (om det är två) har samma ekonomiskt ansvar för att återbetala lånet och samma skyldigheter. Man har också möjlighet att fördela ränteavdraget mellan varandra på skattedeklarationerna.

Som borgensman står man inte som låntagare på skuldebrevet och man har inte rätt att göra avdrag för räntekostnader på skattedeklarationen.

Borgensman vid andra tillfällen

En borgensman kan användas även vid andra tillfällen än vid lån för privat konsumtion. Exempelvis är borgensmän förekommande vid:

JÄMFÖR ALLA LÅN