Terminologi

För att det inte ska bli ett fikonspråk och för att du ska ha så lätt som möjligt att förstå allt vi skriver om här på Kreditkoll.nu när du jämför lån har vi gjort en lista med den terminologi vi använder och försökt förklara dessa ord så bra vi kan. Skulle du sakna något ord eller om du anser att något är ej tillräckligt eller fel beskrivet är du välkommen att höra av dig till oss.

Innehåll
Amortering
Det belopp du betalar tillbaka vid varje avbetalningsperiod, vanligtvis månadsvis. Det är alltså en del av det lånade beloppet. Vid avbetalningstillfällena betalar du utöver amortering också en ränta på lånet. Man brukar normalt ha antingen rak amortering eller annuitet. Med rak amortering är det amorterade beloppet lika stort vid varje avbetalning, men räntan blir mindre och mindre för varje avbetalning. Vid annuitetslån är det totala beloppet (amortering+ränta) lika stort varje månad, så länge räntan är densamma under löptiden. Vid annuitetslån är amorteringen mindre och räntan högre i början av löptiden och tvärtom vid slutet.
Ansökningsavgift
En ansökningsavgift är en avgift som vissa långivare tar för att behandla din ansökan och för att initiera och genomföra det jobb som krävs för att undersöka om du är kreditvärdig. Nästan alla långivare har slopat ansökningsavgiften helt.
Avi-avgift
Att skicka ut en avi, alltså en notis som sänds från långivaren via en postoperatör till dig för att upplysa dig om att återbetala lånet, kostar långivaren pengar för porto, administration och material etcetera och den avgiften får du i många fall betala. Ett sätt att slippa avi-avgiften är att använda e-faktura.
Betalningsanmärkning
En betalningsanmärkning är något man kan få om man inte betalar tillbaka lånet i tid. Det är kreditupplysningsföretagen som registrerar alla betalningsanmärkningar. De hämtar varje dag in information från Kronofogden och om det till exempel finns information om utslag av ansökan om betalningsföreläggande, alltså ett ärende hos kronofogden har beslutats vara riktigt, då kan kreditupplysningsföretaget registrera en betalningsanmärkning på dig. En betalningsanmärkning syns på din kreditupplysning och gör att du inte får något lån eller att du inte får handla vissa varor där säljaren gör kreditupplysning. Vanligtvis finns en betalningsanmärkning kvar i 3 år från det att den har registrerats. Se till att betala alla fakturor i tid för att undvika betalningsanmärkningar.
Betalningsföreläggande
Ett betalningsföreläggande är något som det beslutas om hos Kronofogdemyndigheten och innebär att en person är betalningsskyldig då denne inte betalat något i tid. Säljaren gör en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten som prövar beslutet. Om det är riktigt driver Kronofogden frågan om betalning mot dig som är skyldig att betala.
Blancolån
Se privatlån
Bryttid
Med bryttid menas det senaste klockslag banker har för att samla ihop alla registrerade betalningar/överföringar av pengar för att sedan genomföra dessa uppdrag. Om det handlar om en överföring/betalning av pengar inom samma bank finns inga bryttider utan de kan genomföras direkt, när som helst. Bankerna har olika bryttider och långivare har ofta konto hos en eller flera banker.
Exempelränta
En exempelränta är en ränta på ett lån som långivare och låneförmedlare använder för att ge exempel på vad det kan kosta att ta ett lån. Det här ska inte jämställas med den faktiska kostnaden du kommer få när du tar ett lån. Den kan vara både lägre och högre i verkligheten. Den faktiska räntan kan vara individuell och sätts av långivare baserat på de uppgifter du lämnat vid ansökan.
Finansinspektionen
En statlig myndighet i Sverige som har till uppgift att ansvara för tillsyn på finansmarknaderna. Samtliga långivare på Kreditkoll har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva konsumentkreditförmedling, konsumentkreditgivning eller utlåning. Om ett företag vänder sig till en privatperson med sina erbjudanden om utlåning måste de enligt lag vara godkända och under tillsyn av Finansinspektionen.
Högkostnadskredit
En term som trädde i kraft med lagändringar 1 september 2018. En kredit med en effektiv ränta som är minst aktuell referensränta + 30 procentenheter. Termen gäller konsumentkrediter, men inte kreditköp och heller inte bostadskrediter.
Inkassokrav
Om du inte betalar din faktura på lånet i tid kan långivaren anlita ett inkasso-bolag som driver inbetalningen vidare. Inkasso-bolaget skickar en faktura till dig, ett så kallat inkasso-krav, där du är skyldig att betala skulden, ränta och inkassoavgift. Om du inte betalar detta drar de det vidare till Kronofogdemyndigheten som driver betalningen vidare och du kan få en betalningsanmärkning. Undvik detta genom att betala fakturor i tid. Hos Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) ser du vilka som har tillstånd att bedriva inkasso i Sverige.
Konsumentkreditlagen
Den lag som gäller krediter som lämnas från långivare till dig som låntagare. Den styr bland annat vilken information kreditgivaren måste lämna i marknadsföringen av sina produkter. Om den effektiva räntan inte anges så måste det finnas information om kreditränta (rörlig, eller bunden), avgifter eller kostnader som tillkommer, kreditbelopp, löptid, sammanlagd summa som ska betalas tillbaka, den kontanta insats som krävs vid köp. Till detta måste det också finnas ett exempel. Utöver vilken information långivare måste lämna i sin marknadsföring styr lagen också vilka regler som gäller för kreditprövning. Kreditprövningen måste grunda sig på tillräckliga uppgifter för att långivaren ska kunna bedöma kreditvärdigheten. Om man skulle ta ytterligare lån än redan pågående måste en ny kreditprövning göras. Lagen innehåller också regler om ångerrätt, avtalsändringar, uppsägning med mera.
Kontokredit
En kontokredit är ett kreditavtal som innebär att ett kreditutrymme kopplas till bankkontot och att man fortlöpande har rätt att utnyttja detta utrymme. Läs mer om vilka som erbjuder kontokredit på kontokredit. En kontokredit är en revolverande kredit, vilket innebär att den kan nyttjas igen när den är återbetalad, utan att någon ny ansökan och prövning behöver göras. Kallas hos enstaka kreditgivare för kreditkonto, vilket bör innebära att man då också tillhandahåller ett konto till vilken krediten är kopplad. Vanligast är dock att kontot finns hos någon av storbankerna till vilket man gör uttag från sin kontokredit.
Kostnadstak
En lagändring som trädde i kraft 1 september 2018 och innebär att kostnader för en högkostnadskredit inte får överstiga ett belopp som motsvarar den kredit man tagit.
Kreditgivare
En kreditgivare är en instans som lånar ut pengar till någon annan, till exempel en bank eller annan organisation som har rättighet att syssla med detta. På kreditkoll.nu listar vi bolag som är kreditgivare och godkända av finansinspektionen att syssla med detta.
Kreditprövning
En kreditprövning är något som görs på uppdrag av kreditgivaren då denne ska låna ut pengar. Kreditprövningen görs på personen som lånar pengar. Ofta får kreditupplysningsföretag uppdraget att genomföra detta. De samlar in information om din ekonomiska situation; om du har några aktuella lån, betalningsanmärkningar, din inkomst etcetera. Syftet är att se om du kan betala tillbaka lånet eller inte. Detta måste göras i enlighet med konsumentkreditlagen.
Kreditupplysning
En kreditupplysning är ett dokument med historik om din ekonomiska historia, om du har någon betalningsanmärkning, din inkomst och om du har några aktuella lån. Se här för en lista vilka som enligt Integritetsskyddsmyndigheten har tillstånd att ta kreditupplysningar.
Kreditvärdighet
Din kreditvärdighet visar hur din förmåga att betala din låneskuld ser ut. Det är en bedömning som måste göras innan du beviljas ett lån. Flera faktorer påverkar din kreditvärdighet, som vilken inkomst du har, om du har några aktuella lån som du betalar tillbaka, vad du har för inkomst, om du har barn, någon medsökande etcetera. Du kan förbättra din kreditvärdighet och öka dina chanser att få ta ett lån till exempel genom att säga upp kreditkort som du inte använder, se till att alltid betala dina räkningar i tid, förhandla ner dina övriga lån som bolån etcetera, samla dina lån till samma långivare med mera.
Kronofogden
Eller Kronofogdemyndigheten är en svensk statlig myndighet som ser till att obetalda skulder betalas. De jobbar även förebyggande för att hålla en god balans i ekonomin. Hos Kronofogden kan långivare ansöka om betalningsföreläggande och om det är riktigt driver de frågan om att låntagaren ska betala.
Lagfart
Visar vem eller vilka som äger en fastighet och finns registrerad hos Lantmäteriet. Man ansöker om lagfart hos Lantmäteriet när man köper en fastighet eller på annat sätt får den i sin ägo.
Låneförmedlare
En låneförmedlare är en mellanhand som samlat flera långivare. De gör en del av jobbet åt långivarna som får "tävla om" att få låntagaren som kund genom att erbjuda sina räntor och andra kostnader för att låna ut pengar till låntagaren via låneförmedlaren. En fördel med att låna genom en låneförmedlare är att du bara får en kreditupplysning på dig även om du undersöker möjligheten att låna hos flera långivare, samtidigt. Läs mer om låneförmedlare.
Löptid
Den tidsperiod över vilken ett lån löper. Alltså hur lång tid du som låntagare har på dig att betala tillbaka lånet till kreditgivaren. Den börjar räkna från den dagen du blir beviljad lån. När den löpt ut skall hela lånet vara återbetalt. Se till att betala tillbaka inom denna tid, så att det inte går vidare till inkasso och kronofogden. SMS-lån och snabblån har ofta en kort löptid, eftersom de är ganska små. Detta gör att den effektiva räntan blir så hög.
Mikrolån
Se SMS-lån.
Nominell ränta
Nominell ränta är den grundläggande räntan du betalar för lånet. Den tar inte hänsyn till avgifter med mera och därför är det bättre att använda effektiv ränta vid jämförelser av lån. Alternativt att det finns något exempel tillsammans med en exempelränta där du ser vad den totala kostnaden av lånet blir.
Peer-to-peerlån
Peer-to-peer lån innebär att det är en privatperson eller ett företag som lånar ut pengar via en låneförmedlare till en låntagare. Själva låneförmedlaren är alltså inte den faktiska kreditgivaren utan möjliggör bara rent tekniskt och administrativt för att lånet ska kunna ske. Den privatperson som lånar ut pengar får en årlig avkastning vilket förstås är en del av den ränta som låntagaren betalar. Du kan läsa mer om vilka som förmedlar peer-to-peer lån på vår sida som handlar om just det.
Pantbrev
Ett pantbrev är en bevis på att en inteckning finns och att kreditgivare har ett objekt i pant, vanligtvis en bostad. Bor man i bostadsrätt kan man behöva betala en avgift till föreningen. Då man adderar lån till ett befintligt skapas ett nytt pantbrev.
Privatlån
Går mer traditionellt går under namnet Blancolån och är ett lån på någon tusenlapp upp till omkring 500 000 kr, utan säkerhet, avsett för konsumtion. Återbetalningsperioden är oftast valfri, men normalt minst 1 år. Återbetalas vanligtvis genom annuitetsbelopp (räntekostnad + amorteringsbelopp är samma vid varje betalningstillfälle) eller med rak amortering (räntekostnad + amorteringsbelopp minskar vid varje betalningstillfälle).
Referensränta
Bestäms av Sveriges Riksbank 1 januari och 1 juli varje år. En ränta som används som referens för många andra räntor i samhället, såsom dröjsmålsränta.
Reporänta
Se styrränta.
Ränta
En kostnad för låntagaren och intäkt för långivaren. Det är alltså priset låntagaren betalar för att få låna pengar. Den är avsedd att täcka upp för de kostnader långivaren har för att låna ut pengar samt att ge långivaren en vinst på utlåningen. Ränta mäts vanligtvis procentuellt på det belopp som lånas ut. Att betala räntan innebär inte att man betalar tillbaka lånet utan lånet i sig måste också betalas, liksom eventuella avgifter.
Räntefritt
Ett lån kan vara räntefritt, vilket innebär att långivaren inte tar någon ränta. Detta betyder att det kan vara helt kostnadsfritt att ta ett lån. I några fall kan lån vara räntefria men komma med andra avgifter. Normalt sett är det bara första gången man tar ett lån hos en långivare som det kan vara räntefritt och oftast bara på belopp upp till max 15 000 kr. På vår sida om räntefria lån kan du se vilka långivare och lånebelopp som är räntefria.
Räntetak
En lagändring trädde i kraft 1 september 2018 och innebär att kreditränta eller dröjsmålsränta inte får vara mer än 40 % högre än gällande referensränta.
SMS-lån
Ett SMS-lån som går under många andra namn, till exempel snabblån, mikrolån m.fl. är ett lån på ca 500 kr - 20 000 kr, utan säkerhet, avsett för konsumtion. Till skillnad från privatlån (förutom att de är mindre) har de en kortare löptid/avbetalningstid. Den kan vara från ca 15 dagar till någon månad.
Snabblån
Se SMS-lån.
SEKKI / SECCI
Är en förkortning av svenska Standardiserad Europeisk KonsumentKreditinformation eller engelska Standard European Consumer Credit Information. Innehåller information om låneavtalets innebörd och konsekvenser och kan användas för att jämföra olika lånealternativ. Långivaren är skyldig att kostnadsfritt lämna denna information till låntagaren i god tid innan ett låneavtal sluts. Gäller samtliga lån med undantag för fakturakrediter och vissa kontokrediter som är räntefria.
Styrränta
Styrränta är ett penningpolitiskt verktyg för Riksbanken att påverka den svenska ekonomin och inflationen. Styrräntan påverkar andra räntor som in- och utlåningsräntor hos banker. 2022-06-08 ändrade Riksbanken namn på verktyget från tidigare reporänta till styrränta.
Säkerhet
En säkerhet är något man kan använda som pant för det lån man tar. En säkerhet medför att man kan ta ett lån på ett högre belopp och att man kan få en mer fördelaktig ränta. En säkerhet är något man äger av större värde, kanske en bostadsrätt, en villa, något dyrt smycke eller liknande. Ett annat ord som förekommer istället för säkerhet är pant.
UC
Upplysningscentralen eller UC är det största företaget i Sverige som sysslar med kreditupplysningar. De bedriver även en del andra verksamheter, men när det kommer till lån är det kreditupplysning som är intressant. På vår sida om kreditupplysning kan du se vilka långivare som använder sig av UC och vilka som använder sig av andra företag för kreditupplysning.
Uppläggningsavgift
En ansökningsavgift är en avgift som vissa långivare tar för lägga in ansökningen i systemet så att allt fortlöper som det ska med mera. Denna avgift betalar du normalt på din första faktura. Om du tar ett litet lån där det finns en uppläggningsavgift kan denna kostnad vara ganska hög i förhållande till storleken på lånet. Detta påverkar den effektiva räntan och därför kan det vara bra att använda effektiv ränta som måttstock på lånet.
Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt på de flesta typer av lån (ej bolån). Inom 14 dagar från det att du fått information och villkor om ditt lån kan du höra av dig till långivaren och ångra ditt lån.
Återbetalningstid
Se löptid.
JÄMFÖR ALLA LÅN