Förbättra kreditvärdighet

Din kreditvärdighet är det som är av intresse när någon gör en kreditupplysning på dig. Kreditvärdigheten visar på hur din förmåga att betala ser ut och därmed vilken risk personen eller företaget, som gör upplysningen på dig, tar. Ett företag som säljer något till dig på faktura eller en långivare som lånar pengar till dig vill ha betalt för sin vara eller tjänst och vill precis som du, som köpare, undvika att inkasso och Kronofogden ska behöva driva in skulden.

Det finns flera aktörer i Sverige hos vilka man kan hämta kreditupplysningar. De mest förekommande är kreditupplysningsbolagen Creditsafe, Bisnode och UC. För att hämta en kreditupplysning på någon annan privatperson krävs ett legitimt skäl, men det finns möjlighet att hämta sin egen upplysning.

Se Kreditscore med Min Kreditkoll
Se din kreditkoll och kreditscore gratis i här.

På Minkreditkoll kan du göra en gratis kreditkoll på dig själv. När du beställer den med identifiering och godkännande genom BankID hämtas uppgifter från Creditsafes register och du får en kreditscore och övrig information presenterad.

Att få låna pengar är inte någons rättighet, men om man får avslag på ett lån har man rätt att få information från långivaren om orsaken till avslaget. Att förbättra sin kreditvärdighet är något som är viktigt, inte enbart för att man vid något enstaka tillfälle ska ta ett lån eller köpa något på faktura. Det är naturligtvis viktigt långsiktigt att man har koll på sin ekonomi. Men vid flera tillfällen kan en bättre kreditvärdighet också göra att du får bättre villkor, så som bättre ränta vid lån av pengar, eller en längre avbetalningstid. Även om du redan har ett aktivt lån kan en förbättrad kreditvärdighet göra nytta. Ett konkret exempel på detta finns hos kreditgivaren Lunar som jobbar med något de kallar för Rewards. När du sköter dina betalningar och visar på en förbättrad kreditvärdighet under lånets löptid har du möjlighet att få poäng vilket resulterar i en lägre ränta.

Att förbättra sin privata kreditvärdighet är något att tänka på även som företagare. Vid ansökan om företagslån görs nämligen ofta en kreditupplysning på personer i bolaget som sitter på ledande befattningar såsom styrelsemedlemmar och ägare.

Vad kan man göra för att förbättra sin kreditvärdighet och därmed få en bättre ekonomi och färre avslag på låneansökningar, kreditkortsansökningar och annat? Det enkla svaret är ju att öka sina inkomster och minska sina kostnader, men här följer några ytterligare förslag på hur din kreditvärdighet kan bli bättre. Alla punkter är naturligtvis inte något man kan förändra över en dag, men många kan man ta tag i direkt.

Relaterat till kreditvärdighet

12 tips för bättre kreditvärdighet

Kreditscore, kreditbetyg och kreditvärdighet

Vad är kreditscore, kreditbetyg, och kreditrisk för något och hur hör de samman med kreditvärdighet? Det finns många sammansatta ord med kredit i första led. På Kreditkoll har vi förstås koll på dessa kredit-ord och förklarar lite mer ingående vad de innebär när man lånar pengar.

Kort sammanfattat har orden kreditscore, kreditvärdighet och kreditbetyg att göra med en persons eller ett företags framtida betalningsförmåga. Värdena visar hur stor sannolikhet det är att en person eller ett företag framöver kommer kunna betala för något som hyrs eller köps. Kreditrisk är motsvarigheten, alltså hur stor är risken för företaget som säljer eller hyr att de inte får betalt. Här tittar vi närmare på kreditscore.

Kreditscore, närmare bestämt, är ett mätvärde på kreditvärdighet som är byggt genom prediktiv analys. När det handlar om lån och krediter är det banker och långivare som vill vara säkra på att förmågan att återbetala lånet finns hos den eller de personer som ansöker. För att ta ett exempel är det spontant ganska svårt att veta om en person kommer klara alla avbetalningar på ett privatlån och därmed beviljas en låneansökan. Men genom en mängd olika ekonomiska data om personen i jämförelse med andra personer som tagit motsvarade lån kan man hitta mönster som i sin tur används till en förutsägelse. Förutsägelsen är inte garanterad, men ger en indikation på hur stor sannolikheten är att personen kommer kunna betala tillbaka.

Mätvärdet ligger i en skala från X till Y, beroende på kreditupplysningsbolag, där X innebär att det inte finns en chans i hela världen att personen kommer betala tillbaka lånet. Y är andra änden på skalan och innebär att det är absolut högst troligt att personen kommer betala.

De som har tillgång till all data som krävs för att göra denna analys är just kreditupplysningsbolag. De har också tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) att lagra och hantera den känsliga data som krävs. Information som bearbetas är exempelvis identitetsuppgifter, inkomst, underskott, betalningsanmärkningar.

Kreditscore hos olika kreditupplysningsbolag

Det finns flera bolag som säljer kreditupplysningar. Den i särklass vanligaste är UC, som omkring 65 % av alla långivare använder. Runt 30 % av långivarna använder Bisnode eller Creditsafe. Därutöver finns det enstaka långivare som hämtar kreditupplysning hos Safenode eller Decidas.

Alla dessa kreditupplysningsbolag använder i princip samma data för att beräkna ett score. De har däremot egna algoritmer för att göra sin analys över framtida betalningsförmåga. De har till och med olika tjänster som kan visa på olika betyg eller score. Vi tittar lite närmare på de olika scores de använder sig av.

UC-score från UC

Som långivare kan man beställa en kreditupplysning på en person som vill låna pengar. I den finns det ofta en riskprognos med ett kreditbetyg som motsvarar kundens kreditvärdighet. Denna presenteras utifrån en skala i intervallet 0,1% till 99,9%. Siffran ses som vilken sannolikhet det är i procent att du får en betalningsanmärkning.

Se UC-score med Kreditkollen Vill du se och förbättra din UC-score kan du läsa om Kreditkollen från UC här.

Som privatperson kan man prenumerera på tjänsten Kreditkollen från UC. Där använder man istället en annan skala, och ett kreditscore de kallar UC-score. Den kan jämföras med en riskprognos, men visar ett värde från 0 - 100, där 100 är bästa kreditvärdighet. Detta har UC gjort för att det ska vara enklare som konsument att förstå sitt betyg och sin kreditvärdighet. I motsats till riskprognosen är det här bra med en hög siffra.

Creditsafes Scoring

Ett alternativ till UC kreditupplysning är Creditsafe. De använder också ett score i en mätskala för att se vilken kreditvärdighet en person har. För att se och bevaka din information som finns hos Creditsafe kan du ladda ner appen Tink ID-koll till din mobiltelefon. Du ser också ditt scoringpoäng på Creditsafes egna sida under Min Kreditupplysning online. Det gör du enkelt genom att logga in med BankID. Där kan du även se vid vilka tillfällen din poäng ändrats.

Bisnode Score

Bisnode är det vanligaste alternativet efter UC vad gäller lån och krediter. Här använder de ett Bisnode-score för att visa på vilken kreditvärdighet en person har. På Bisnodes hemsida kan du kostnadsfritt skapa ett konto och ta en kreditupplysning på dig själv. När du skapat ett konto där får du även, om du vill, notiser när ett bolag begär en upplysning på dig. Även som kontoinnehavare hos Bisnode får du information om när ditt Bisnode-score höjs eller sänks.

Vad är ett bra kreditscore?

Det går inte att säga exakt vad som är ett bra UC-score, Bisnode-score etcetera och därmed vilket score som krävs för att få ansökan för ett visst lånebelopp beviljat. Det är förutom ditt personliga score även externa faktorer som påverkar. För det första har de flesta långivare olika nivåer för vilket score som är tillräckligt för att låna ut pengar. De har olika riskbenägenheter. Det finns också omvärldsfaktorer som kan påverka vilken risk en kreditgivare vill ta vid en given situation.

För att ta ett exempel på en omvärldsfaktor som kan vara avgörande har vi Corona/Covid-19. Ett virus som påverkar gemenen mans ekonomi på ett eller annat sätt. Många kreditgivare väljer att vara mer restriktiva i sin utlåning under situationer som dessa då deras risk blir högre.

Hur ofta uppdateras kreditscore?

För att en kreditscore ska uppdateras och ändras måste något bakomliggande värde ändras. Vanliga händelser som leder till en förändrad kreditscore är när skattedeklarationen är helt klar och godkänd, vid din födelsedag eller om du gör någon förändring i eventuellt bolagsengagemang.

Låna pengar med dålig kreditvärdighet

Även om man nyligen börjat jobba på att förbättra sin ekonomi och att förbättra sitt betyg i kreditupplysningar kan man vara i behov av att låna pengar. Är det då omöjligt att låna pengar om man har en dålig kreditvärdighet?

Nej, det är ingen omöjlighet att få en låneansökan beviljad även om man har en sämre kreditvärdighet. Kreditvärdigheten är en sammanvägning av många parametrar, men det kan finnas omständigheter som gör att den är låg bara för tillfället eller att den kan vägas upp av något som inte finns med i beräkningen. Det är också så att alla långivare inte ställer samma krav vid utlåning. Enligt konsumentkreditlagen måste en tillräcklig kreditprövning göras, men det finns ingen exakt gräns för vad som anses vara en tillräcklig kreditvärdighet. Kreditupplysningsbolagen ger en rekommendation, men det är upp till kreditgivarna att ta beslutet.

Generellt sett kan det vara att föredra att ansöka om lån hos en kreditgivare med kredit utan UC upplysning och då i synnerhet kredit med Creditsafe upplysning. Detta på grund av att upplysningen i sig inte påverkar kreditvärdigheten i kommande kreditupplysningar det närmsta året, men också för att enklare få lånet beviljat om du har många omfrågningar från det senaste året. Det finns också kreditgivare där du kan låna pengar med betalningsanmärkningar om det skulle vara grunden till en försämrad kreditvärdighet. I det fallet tittar kreditgivaren extra på andra parametrar istället.

Att ha en medsökande vid en låneansökan innebär att ni är två som ansöker om lånet. Ni kan då uppge er sammanlagda inkomst vilket i de flesta fall ger en bättre sammanvägd kreditvärdighet. En medsökande kan också vara en fördel då man har under det senaste året har många kreditupplysningar tagna i sitt namn hos UC. Ju fler omfrågningar som gjort desto mer påverkar det nämligen kreditvärdigheten. Även i det fall du är minst 18 år, men inte uppfyller krav på ålder för ansökan hos aktuell kreditgivare kan en medsökande vara behjälplig. Kolla upp vid ansökan vilka krav som gäller för den medsökande. Det kan finnas krav på vilken relation du har till den medsökande och var personen bor. Detta är förstås inget som förbättrar en enskild persons kreditvärdighet generellt för framtiden, utan får ses som ett tips för situationer då man behöver låna pengar.

Stöd i budget- och skuldfrågor

Vissa av de krediter som presenteras här på Kreditkoll är så kallade högkostnadskrediter. Definitionen av detta är att den effektiva räntan är högre än referensräntan med ett tillägg av 30 procentenheter. Det som avgör den effektiva räntan är räntan på krediten, avgifter (aviavgift, uppläggningsavgift etcetera), samt vilken löptid lånet har. Vi presenterar inte samtliga kombinationer av de belopp och löptider som kreditgivarna kan erbjuda. Det är möjligt att vissa kombinationer (i synnerhet de med kort löptid och låga lånebelopp) gör att en kreditgivares lån blir en högkostnadskredit och vissa blir det ej.

Oavsett högkostnadskredit eller inte innebär det en risk för privatekonomin att låna pengar. Söker du ytterligare stöd i budget- och skuldfrågor har kommunen du bor i en skyldighet att hjälpa dig med detta. Läs mer om detta hos Konsumentverkets vägledning. Hos Hallå Konsument kan du söka efter en rådgivare i din kommun.

Mer information om kreditvärdighet

Vanliga frågor om kreditvärdighet

Var kan jag se min kreditvärdighet?

Du har rätt att göra en kreditupplysning på dig själv en gång per år utan kostnad. Kreditupplysningsbolagen har också tjänster där du kan se uppgifter om dig själv. UC har minuc.se och kreditkollen. Creditsafe har Min kreditupplysning Online och Bisnode Min Upplysning. Bisnode och Creditsafe är gratis, medan UC kostar en liten slant och innehåller lite mer information.

När ändras min kreditvärdighet?

Det är svårt att säga exakt hur lång tid det tar att få en bättre kreditvärdighet, men vissa saker kan man säga. Man kan dela in uppgifter i två kategorier. Dels de saker i upplysningen som är binära. Antingen finns de där och är ett problem eller finns de inte där. Dels finns det uppgifter som kan vara mer eller mindre bra. De binära uppgifterna försvinner efter en viss tidsperiod från det att de registrerades, exempelvis betalningsanmärkning 3 år, uppgifter om tidigare förfrågningar 1 år, pågående skuldsanering 5 år och missbrukande av kontokort 2 år. Dessa är det bara att vänta ut tills de försvinner. Uppgifter som kan variera i större skala, exempelvis inkomst, aktuella skulder etc. uppdateras även de med jämna mellanrum. UC exempelvis hämtar uppgifter om taxerad inkomst 5 gånger per år (april, juni, augusti, september och december).

Vilken skala används för kreditvärdighet?

Kreditupplysningsbolagen använder olika skalor för betyg på privatpersoner. Ibland har de olika skalor för långivare och om man själv som privatperson vill se sitt betyg. För de tre vanligaste bolagen gäller följande. Hos UC kan du ha kreditbetyg Utmärkt, Mycket bra, Bra, Mindre bra eller Svag. I Kreditkollen som riktas mot privatpersoner motsvarar dessa ett UC score i intervallen 744 - 999, 635 - 744, 559 - 634, 455 - 558, 1 - 454 medans långivare får riskprognos i motsvarande intervall 0.1 %, 0.2 - 0.9 %, 1.0 - 4.0 %, 4.1 - 25.0 %, 25.1 - 100 %. Hos Bisnode används skala med kreditscoring/kreditbetyg 8 - 10, 5 - 7, 2 - 4, 1 eller 0. Dessa motsvarar kreditklass God kreditvärdighet, Kreditvärdig, Svag kreditvärdighet, Kredit avrådes eller Ingen kreditvärdighet kan ges. Och så har vi Creditsafe kreditbetyg 70 - 100, 40 - 69, 20 - 39 och 1 - 19 som motsvarar kreditklass Mycket hög betalningsförmåga, Hög betalningsförmåga, Medium betalningsförmåga och Låg betalningsförmåga. För företag gäller andra skalor.

Artiklar om kreditvärdighet och privatekonomi

JÄMFÖR ALLA LÅN