Företagslån - jämför lån utan säkerhet till företaget

På denna sida kan du jämföra kreditgivare som erbjuder företagslån och företagskrediter utan krav på annan säkerhet än borgensman. Ett företag, oavsett om det är nytt eller etablerat, kan behöva finansiering av olika anledningar, både positiva och negativa. Syftet med ett företagslån är alltid att det lånade kapitalet ska investeras på ett sätt som genererar avkastning. Om ditt företag behöver låna pengar, hittar du här 26 långivare med företagslån från 1 000 - 150 000 000 kr.

Exempel på företagslån
KREA
Minimibelopp10 000 kr
Maxbelopp30 000 000 kr
Löptid1 - 60 månader
Utan säkerhet i företagetJa

Jämför företagslån

Företagslån symbol

I söklistan nedan kan du hitta 26 olika kreditgivare som erbjuder företagslån. Här ser du långivarnas lägsta och högsta möjliga lånebelopp, de möjliga löptiderna på lånet samt vilken kreditupplysning som tas vid ansökan. Du finner också information om säkerhet och andra krav för att kunna ta upp ett företagslån hos respektive kreditgivare, samt kostnader för lånet. Exakt kostnad för företagslånet kräver en ansökan och baseras på den kreditbedömning som görs vid det tillfället. I den mån kreditgivare eller förmedlare presenterar information om kostnader finns det angivet här. Gå vidare till respektive långivare för att läsa mer detaljerade uppgifter och för att få kontaktuppgifter.

KREA - Förmedlare
Minimibelopp10 000 kr
Maxbelopp30 000 000 kr
Löptid1 - 60 månader
MånadskostnadIndividuell
FöretagsupplysningUC
PersonupplysningUC
Utan säkerhet i företagetJa
Omsättningskrav50 000 kr
Mer information
Lendo Företagslån - Förmedlare
Minimibelopp50 000 kr
Maxbelopp5 000 000 kr
Löptid6 - 60 månader
MånadskostnadIndividuell
FöretagsupplysningUC
PersonupplysningCreditsafe
Utan säkerhet i företagetJa
OmsättningskravNej
Mer information
CapitalBox
Minimibelopp20 000 kr
Maxbelopp3 500 000 kr
Löptid1 - 48 månader
Månadskostnad2 - 2,9 %
FöretagsupplysningUC
PersonupplysningUC
Utan säkerhet i företagetJa
Omsättningskrav420 000 kr
Mer information
Froda
Minimibelopp10 000 kr
Maxbelopp15 000 000 kr
Löptid1 - 60 månader
MånadskostnadFrån 0,325 %
FöretagsupplysningCreditsafe
PersonupplysningInformation saknas
Utan säkerhet i företagetJa
OmsättningskravInformation saknas
Mer information
Qred Bank
Minimibelopp10 000 kr
Maxbelopp2 000 000 kr
Löptid6 - 18 månader
MånadskostnadIndividuell
FöretagsupplysningUC
PersonupplysningCreditsafe
Utan säkerhet i företagetJa
OmsättningskravNej
Mer information
Kompar - Förmedlare
Minimibelopp10 000 kr
Maxbelopp10 000 000 kr
Löptid6 - 60 månader
MånadskostnadIndividuell
FöretagsupplysningUC
PersonupplysningCreditsafe
Utan säkerhet i företagetJa
OmsättningskravNej
Mer information
Creddo - Förmedlare
Minimibelopp10 000 kr
Maxbelopp10 000 000 kr
Löptid1 - 60 månader
MånadskostnadIndividuell
FöretagsupplysningUC
PersonupplysningUC
Utan säkerhet i företagetJa
OmsättningskravNej
Mer information
OPR Företagslån
Minimibelopp30 000 kr
Maxbelopp1 000 000 kr
Löptid6 - 24 månader
MånadskostnadIndividuell
FöretagsupplysningCreditsafe
PersonupplysningCreditsafe
Utan säkerhet i företagetJa
OmsättningskravNej
Mer information
Zmarta Företagslån - Förmedlare
Minimibelopp20 000 kr
Maxbelopp2 000 000 kr
Löptid1 - 36 månader
MånadskostnadIndividuell
FöretagsupplysningUC
PersonupplysningUC
Utan säkerhet i företagetJa
OmsättningskravInformation saknas
Mer information
Toborrow Företagslån - Förmedlare
Minimibelopp30 000 kr
Maxbelopp20 000 000 kr
Löptid3 - 60 månader
MånadskostnadIndividuell
FöretagsupplysningUC
PersonupplysningUC
Utan säkerhet i företagetJa
OmsättningskravInformation saknas
Mer information
FundingPartner - P2P-lån
Minimibelopp1 000 000 kr
Maxbelopp30 000 000 kr
Löptid6 - 36 månader
MånadskostnadFrån 0,42 %
FöretagsupplysningUC
PersonupplysningInformation saknas
Utan säkerhet i företagetJa
OmsättningskravInformation saknas
Mer information
11/26 FÖRETAGSLÅN - VISA ALLA

Kostnader för företagslån

Till skillnad från lån för privatpersoner, där kostnadsstrukturen vanligtvis är mer transparent och följer specificerade prislistor för avgifter och räntor (även om räntorna kan variera individuellt), är det svårare att förutse exakt kostnad för ett företagslån.

Vid företagslån varierar prismodellerna betydligt mer. Vissa långivare baserar kostnaden enbart på ränta, vilken i sin tur beror på kreditvärdighet hos företaget som ansöker om lån. Andra långivare använder en fast avgiftsstruktur som är kopplad till lånebeloppet. Till skillnad från privatlån är inte räntesatser eller kostnadsspann alltid lika tydligt angivna vid företagslån. För att få en bättre uppfattning om kostnaderna kan det vara klokt som företagare att göra jämförelser. Ansökan hos olika kreditgivare är oftast kostnadsfri, så det kan vara fördelaktigt att ansöka hos flera för att få en tydligare bild av vad ditt företagslån kommer att kosta innan du fattar beslut.

Grundkrav på företaget vid lån

Varje långivare har sina egna krav för att bevilja ett företagslån, och en kreditupplysning utgör naturligtvis en viktig del i beslutsprocessen. Gemensamt för alla långivare är kravet att företaget måste vara registrerat i Sverige. Dessutom kan tidpunkten för när bolaget grundades påverka lånebeslutet; ett nystartat företag kanske inte beviljas lika stora lånebelopp som ett etablerat företag. Statistik visar att ungefär var tredje företag går i konkurs inom de första tre åren från start. Oavsett företagets ålder är det viktigt att kunna uppvisa stabila intäkter och goda marginaler samt ha ordning och reda i företagets ekonomi. Du kan läsa mer om specifika krav hos olika långivare i listan ovan eller på deras recensions-sidor.

För att öka chanserna att få lånet beviljat är det klokt att vara förberedd. Innan du ansöker om ett företagslån är det viktigt att noggrant tänka igenom och dokumentera syftet med lånet. Ungefär hälften av avslagna företagskreditförfrågningar beror på otillräckligt genomarbetade affärsidéer eller projekt som inte förväntas vara lönsamma. Andra skäl kan vara specifika restriktioner från en viss bank vid ansökningstillfället eller brist på tillräcklig säkerhet i företaget.

Varför företagslån?

Det finns många anledningar till att man kan behöva ett tillskott av likvida medel i ett bolag. Det kan vara kunder som tillfälligt är sena med sina betalningar och att man därmed behöver pengar för den löpande verksamheten. Man kanske vill expandera sin verksamhet med nya produkter eller tjänster som kräver resurser idag och som i framtiden ska ge intäkter. Det kan också vara så att man är nöjd med sin verksamhet idag, men vill skala ut eller underhålla den, till exempel anställa personal, köpa ny utrustning, eller kanske öka budgeten i sin marknadsföring. Ja, med stor sannolikhet finns det lika många exakta anledningar till att man som företag behöver ett extra rörelsekapital som det finns företag.

Symboliserar anledningar till företagslån
Kassaflöde, ekonomisk balans, skuldkonsolidering och tillväxt är några anledningar till att företag lånar pengar.
 • Rätt cashflow eller kassaflöde som det heter på svenska. Det är lätt att hamna i likviditetsbrist och i många verksamheter är det av yttersta vikt att ha en bra likviditet och ett rörelsekapital för att kunna investera pengar i exempelvis marknadsföring eller för att täcka operativa kostnader.
 • Investera i bolagets tillväxt. För att skapa tillväxt i ett bolag kan man innan den återbetalat sig behöva ett tillfälligt tillskott av pengar. Kanske är det ett uppköp/förvärv som ska finansieras. Det kan också vara någon maskin, inventarie, ny fastighet/lokal, ny- eller vidareutveckling av produkter/tjänster som behövs för att skala ut verksamheten.
 • Starta nytt bolag, filial eller ett dotterbolag. Kanske vill du differentiera olika verksamheter eller starta ett nytt bolag av annan anledning och behöver kapital till det.
 • Balansera ekonomin i konjunkturer. Det är inte alltid högkonjunktur och inte för alla företag. Även om det under vissa perioder är stora och andra perioder är små intäkter kan det vara så att kostnaderna är desamma.
 • Skuldkonsolidering kan vara ett sätt för företag att minska kostnader och få bättre villkor, genom att samla redan befintliga skulder och lån i ett och samma företagslån.

För att summera kan företagslån vara ett värdefullt verktyg för att möta kort- och långsiktiga finansiella behov och bidra till att driva företaget framåt.

Relaterat till företagsfinansiering

Företagslån utan säkerhet

Lånen som presenteras här är företagslån utan säkerhet. Det vill säga, inget föremål av värde behöver pantsättas för krediten. Dock är det viktigt att känna till att man som privatperson kan vara tvungen att gå i personlig borgen för lånet, vilket kan ses som en form av säkerhet. Genom ett borgensåtagande svarar man då som privatperson för krediten så som att man hade tagit den själv. Om företaget skulle försumma återbetalning av lån och räntor/avgifter kommer borgensmannen att krävas på detta samt eventuella inkassokostnader.

Exempel på andra säkerheter som kan tas vid företagslån, utöver personlig borgen, är företagshypotek och fakturor. Med ett företagshypotek får man ett bestämt belopp inskrivet i företagsinteckningsregistret, vilket sköts av bolagsverket som skriver ett företagsinteckningsbrev vilket pantsätts. Hypoteket kan bestå av lös egendom såsom inventarier; egendom, utrustning eller fast inredning eller annat som hör till näringsverksamheten. Vid så kallad factoring eller fakturaköp är det vanligt att dina kundfakturor eller ditt kundreskontra gäller som säkerhet.

Vid ansökan av företagslån utan säkerhet med enskild firma är det alltid du som privatperson och din privata ekonomi som står för säkerheten. Med aktiebolag är det inte så, men det är alltså vanligt att någon i eller utanför bolaget måste gå i personlig borgen.

Kreditupplysning vid företagslån

Vid ansökan om ett företagslån görs minst en kreditupplysning. En kreditupplysning kan göras på företaget, på personen som ansöker om lånet, men också på personer i styrelsen. En kreditupplysning från UC sparas som historik i UCs register och syns även vid kommande upplysningar. Det är viktigt att känna till att flera omfrågningar hos UC kan påverka kreditvärdigheten i negativ bemärkelse. Någon enstaka omfrågan ska naturligtvis inte påverka, men i vissa fall kan det vara att föredra att andra kreditupplysningsbolag används. På Kreditkoll hittar du också företagslån utan UC. Här finns kreditgivare som utöver UC också använder Creditsafes och Bisnodes kreditupplysningstjänster. Vilket kreditupplysningsbolag som används ser du i listan över alla företagslån.

Företagslån utan UC

När det gäller företagslån tas ofta kreditupplysningar både på företaget och dess företrädare. Kreditupplysningen på en privatperson via UC sparas i historiken och påverkar kommande upplysningar under ett år framåt. Många tidigare kreditförfrågningar i en UC-upplysning kan leda till att en privatperson nekas lån. Därför är företagslån utan UC ett alternativ. En företrädare kan vara en styrelsemedlem eller VD som blir betalningsansvarig om bolaget inte kan återbetala lånet. Säkerhet krävs ofta för lånet, exempelvis i form av en borgensman som blir betalningsansvarig om lånet inte kan återbetalas.

Många långivare använder andra kreditupplysningsbolag än UC. I många fall, när UC används för bolaget, görs en kreditupplysning med Bisnode eller Creditsafe för företrädare/borgensmän. Ett lån utan UC på företrädare kan föredras för att undvika försämrad kreditvärdighet för privatpersoner som är företrädare i bolaget. Listan nedan ger information om vilka kreditupplysningsbolag som används vid olika företagslån.

Det är vanligt att kreditupplysningar tas på företrädare för kommanditbolag och handelsbolag. I ett kommanditbolag har komplementären obegränsat ansvar för bolagets skulder medan kommanditdelägare har ansvar för den del de äger. Även i handelsbolag är ägarna personligt ansvariga för skulderna. Vid kreditupplysning på enskild firma görs normalt en upplysning på personen som äger bolaget då personens och företagets ekonomi är densamma.

Rating och kreditbetyg

Vid kreditprövning av företag kollar man på hur stor risk det är att bolaget ska hamna på obestånd, alltså gå i konkurs, få utmätning eller tvingas göra företagsrekonstruktion. Risken bedöms med hjälp av flera viktiga parametrar, inklusive betalningsanmärkningar, skuldsättning, finansiella rapporter, företagets ålder, samt inkomster hos styrelsemedlemmar och delägare. Kreditupplysningsbolag samlar in omfattande data om företag från olika källor, inklusive offentliga register, ekonomiska rapporter, betalningshistorik och företagsinformation. Denna data används för att skapa en holistisk bild av företagets ekonomiska hälsa och kreditvärdighet. Viktningen av olika parametrar kan variera beroende på företagets ålder och storlek.

I fall där ett företag nyligen har etablerats eller är yngre än 3 år kan den första årsredovisningen kanske inte ha skickats in till Bolagsverket ännu, vilket resulterar i brist på information för kreditupplysningsbolagen. I sådana fall kan långivare fokusera mer på ägares och styrelsemedlemmars information. Detta kan inkludera att granska den lön som tas ut från företaget. Å andra sidan väger information från bokslutet tyngre för etablerade företag med betydande omsättning.

För företag är en god kreditvärdighet fördelaktig inte bara för att få lån utan även för marknadsföring, där det signalerar styrka i varumärket och långsiktig pålitlighet som samarbetspartner.

För företag med elektronisk bokföring finns möjligheten för långivare att koppla upp sig mot bokföringen. Detta möjliggör en realtidsanalys av företagets ekonomiska ställning. Baserat på denna information kan lånevillkor som kreditbelopp och ränta beräknas dynamiskt. Företaget har då möjlighet att ansöka om kredit vid lämpliga tillfällen med hänsyn till aktuella villkor.

Creditsafe

Creditsafe beräknar rating på alla bolag i Sverige och anger sannolikheten för att företaget blir insolvent inom 12 månader. Ratingen ligger på en skala från 0 - 100 (indelad i 5 intervaller) och ju högre rating desto mindre är sannolikheten att företaget går i konkurs. De fem intervallerna kallas riskklasser och benämns Mycket hög kreditvärdighet, God kreditvärdighet, Kreditvärdig, Kredit mot säkerhet och Kredit avrådes.

Bisnode / Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreets/Bisnodes kreditbetyg är något man kan känna igen bland annat från hemsidor eller på diplom som pryder väggar på företag, och då oftast i form av ett, två eller tre A:n, där AAA innebär högsta kreditvärdighet. Betyget finns även i bokstäver ner till C, vilket innebär att kredit avrådes.

UC

UC använder en riskprognos med olika riskklasser från 1 till 5. Riskklass 1 indikerar mycket hög risk medan riskklass 5 står för mycket låg risk. För företag som befinner sig i riskklass 3 till 5 erbjuder UC möjligheten att köpa sigill i brons, silver eller guld att använda på sin hemsida eller för marknadsföring.

Samla företagslån och krediter

Samlingslån, även känt som skuldkonsolidering, är ett begrepp som ofta används inom privatlån men är lika tillämpbart på företagslån. Varför väljer företag att samla sina lån? Precis av samma anledningar som privatpersoner - det leder till lägre kostnader och förbättrad kreditvärdighet. Dessutom minskar det administrativa bördan genom färre återbetalningar, enklare bokföring och förbättrad likviditet.

Ett företag som främjar konsolidering av företagslån är Toborrow. För att samla lån genom Toborrow måste lånebeloppet vara mellan 20 000 kr och 20 000 000 kr. Företaget måste vara ett aktiebolag registrerat i Sverige, och ansökan måste göras av VD eller någon person i styrelsen. Toborrow fungerar som en plattform för lån, där de har omkring 5000 potentiella långivare registrerade, inklusive banker, privatpersoner och andra företag. Dessa långivare lägger fram sina erbjudanden baserat på din ansökan, och du har möjlighet att välja den eller de långivare som passar bäst för dig, särskilt med tanke på räntan.

Alternativa finansieringsmetoder

Att ta ett företagslån är ett sätt att ta in kapital vid behov, men det finns flera sätt. Vissa stöd man kan ansöka om är riktade mot företag som driver sin verksamhet i ett visst område eller befinner sig i en viss fas. Det finns många gånger lokala stöd man kan söka, särskilt när man befinner sig i startfasen av bolagets förhoppningsvis långa resa. Har man bara en bra affärsidé, affärsplan och kan presentera och förmedla detta till tänkta investerare kan det finnas kulor att hämta.

Här följer några exempel på lån och stöd man kan ansöka om:

Riskkapital från investerare

Ett sätt att få likvida medel till bolaget är att ta in riskkapital från externa investerare. För att göra detta måste man hitta de som sysslar med detta. Det kan vara bolag som har investeringar som verksamhet, men det kan också vara privatpersoner med mycket pengar på fickan. För att investera i ditt bolag vill investeraren ha något tillbaka och vanligtvis får de då en andel av bolaget. På så sätt kan de ta del av eventuell utdelning och/eller ta motsvarande del vid en eventuell försäljning av hela eller delar av bolaget.

Ett forum för detta ändamål är Språngbrädan. Här kan du dels få hjälp med att finslipa din affärsplan och presentation av din idé, men också bli inledd till möten med potentiella investerare. Språngbrädan har även lokala avdelningar.

Kreditkort

För mindre finansieringsbehov kan ett företagskreditkort vara en snabb och enkel lösning. Det ger dig en kortfristig, räntefri kredit på upp till två månader och kan vara fördelaktigt med eventuella bonussystem som kommer med kreditkortet. Här kan du se en lista med kreditkort som har olika egenskaper och bonussystem.

Crowdfunding

Crowdfunding är en modern metod att ta in pengar till ditt bolag. En populär webbsida för Crowdfunding är FundedByMe som för samman människor med finansieringsmöjligheter över hela världen. Här kan företag som befinner sig i faserna Start-Up, tidigt stadium och tillväxtfas presentera sina idéer och hur mycket kapital de vill ta in. Därefter kan crowdinvesterare visa sitt intresse och genom aktieemittering blir de delägare i bolaget. För denna tjänst tar FundedByMe och liknande bolag också en avgift.

Höja bolånet

Att höja sitt bolån för att ta in kapital till sitt bolag är något som är vanligt bland företagare. Man kan idag belåna sin bostad upp till 85 % av marknadsvärdet. Om det finns utrymme att utöka bolånet finns det möjlighet att göra så för att sedan ta in detta kapital till sitt företag. Vill du dessutom passa på att byta bank i samband med detta för att få en bättre ränta på ditt bolån (indirekt ditt företagslån) kan du läsa mer om detta på sidan om att byta bank. Aktuella räntor på bolån hos storbankerna och konkurrerande nischbanker hittar du på sidan om bolån.

Statligt stöd och finansiering genom Almi

Finansiering och affärsutveckling genom Almi är något som är relativt vanligt. Almi är ett bolag som ägs av staten och tillhandahåller en rad olika tjänster med syfte att hjälpa svenska företag. Dels har man fem olika typer av lån: företagslån, mikrolån, tillväxtlån, innovationslån och exportfinansiering. Dessa kan du ansöka om på Almis E-tjänst. Under Almi finns också Almi Invest som har som verksamhet att investera i bolag med riskkapital. Almi Invest har gjort många framgångsrika investeringar i bolag som sedan sålts. Utöver detta kan Almi också distribuera checkar från lokala aktörer, exempelvis från Vinnova och Tillväxtverket. Almi har också rådgivare som kan hjälpa dig med utvecklingen av ditt företag i olika situationer.

Bokföra lån till företag

Bokföring av företagslån kan vara komplicerad, och det är viktigt att göra det korrekt för att följa redovisningsstandarder. Här är en förenklad översikt över hur du kan bokföra företagslån, men det är viktigt att rådgöra med en revisor eller bokföringsexpert för att se till att det görs korrekt enligt ditt företags specifika situation och lokala lagar:

För att bokföra när företaget tar ett lån:

 1. När lånet betalas ut till ditt företagskonto, bokför det som en kredit på ett relevant skuldkonto. För kortfristiga lån kan du använda konto 2840, och för långfristiga lån kan du använda konto 2350.
 2. Eventuella uppläggningskostnader eller andra lånekostnader bokförs som en debet på konto 6570 (bankkostnader).

För att bokföra när företaget börjar återbetala lånet:

 1. Bokför amorteringsdelen som en debet på skuldkontot som är kopplat till lånet (2840 för kortfristiga lån eller 2350 för långfristiga lån).
 2. Räntekostnaden bokförs som en debet på relevant räntekostnadskonto: 8410 för långfristiga lån eller 8420 för kortfristiga lån.
 3. Eventuella övriga kostnader som avi-avgift eller förseningsavgift bokförs som en debet på konto 6570 (bankkostnader).
 4. Summan av amorteringen och kostnaderna är det belopp som du betalar till långivaren och bokförs som en kredit på företagskontot.

Om du eller en närstående lånar ut pengar till företaget används andra bokföringskonton. Som skuldkonto används då 2393 (lån från närstående personer), och räntan bokförs på samma sätt som om företaget hade lånat från en bank eller annat kreditinstitut. Observera att räntan bör vara marknadsmässig enligt Skatteverket, vanligtvis ungefär statslåneränta plus upp till 3 %.

Denna förenklade översikt kan hjälpa dig att förstå de grundläggande principerna för att bokföra företagslån. Men som nämnts tidigare, var noga med att konsultera med en revisor eller bokföringsexpert för att säkerställa att bokföringen är korrekt enligt din specifika situation och lokala föreskrifter.