Låna pengar, men vad är SEKKI?

Publicerad: 2017-11-02

På många långivares sajter ser man begreppet SEKKI. Vad är detta kanske du undrar? SEKKI innehåller information som kreditgivaren är skyldig att visa innan avtal om att låna pengar ingås. Begreppet står för Standardiserad Europeisk KonsumentKreditInformation och att du ser detta ger en indikation på att kreditgivaren följer EU-reglerna som tillkom 2010.

SEKKI - Vad är det?

En långivares SEKKI hittar du ofta på webbplatserna under exempelvis sekki.långivare.se eller långivare.se/sekki. Syftet med SEKKI är att du ska få en så kallad förhandsinformation om lånet du eventuellt vill ta. Detta kan du använda för att jämföra priser och villkor mellan olika långivare. På Kreditkoll.nu försöker vi använda så mycket information som möjligt av det som enligt reglerna ska finnas i SEKKI, för att underlätta jämförelsen av lån.

Ser du inte någon SEKKI på långivarens hemsida, kan det vara bra att fråga dem om detta. Det måste nödvändigtvis inte vara så att de vill dölja någon information om du inte kan hitta dokumentet. Kanske finns informationen på sidan ändå, även om det inte är uppställt i den standardiserade formen. Med stor sannolikhet kan du begära att få informationen som skall återfinnas om du begär den själv. Skulle du däremot bli nekad att få tillgång till SEKKI innan du tar ett lån rekommenderar vi dig att du vänder dig till en annan långivare.

Informationen i SEKKI

Exempel på information som enligt reglerna skall finnas i SEKKI är:

  • Vilken typ av lån/kredit Till exempel kreditkort, lån etc.
  • Information om kreditgivare så som namn, organisationsnummer och adress med mera.
  • Lånebelopp.
  • Avbetalning med information om avbetalningstid och hur avbetalningen ser ut med antal återbetalningar och hur stora betalningarna är.
  • Avgifter och under vilka villkor avgifterna kan komma att ändras.
  • Räntan, hur stor den är, om den är fast eller rörlig samt Effektiv ränta
  • Utebliven betalning med information om räntor vid utebliven eller sen betalning
  • Huruvida det finns ångerrätt.

Hos Konsumentverket kan du se ett exempel på hur SEKKI-dokument kan se ut på svenska.