Vad är ett skuldebrev

Publicerad: 2020-10-01

Ett skuldebrev är det avtal som en borgenär och gäldenär skriver mellan varandra och utgör ett bevis på att gäldenären har en skuld till borgenären. Det bestämmer också villkoren för lånet, så som ränta, löptid, betalning med mera. Man skriver avtalet när man lånar pengar och det kallas lite mer vardagligt för låneavtal eller kreditavtal.

IOU - Skuldebrev
IOU - I Owe You. Skuldebrev kan se ut på olika sätt, men en mall är bra att utgå ifrån.

Vad innehåller ett skuldebrev

Ett skuldebrev kan vara utformat på olika sätt, men bör innehålla följande:

  • Vem som är borgenär och vem som är gäldenär - alltså de parter mellan vilket avtalet gäller.
  • Hur stor skulden är - alltså vilket lånebelopp det gäller.
  • Avtalets löptid
  • Vilken nominell ränta man lånar till. Samt om/hur räntan får ändras under tiden.
  • Vilka avgifter som gäller, till exempel avi-avgift och uppläggningsavgift.
  • Hur gäldenären återbetalar skulden. Om det är ett lån med annuitet eller rak amortering.
  • Vad som gäller vid försening i återbetalning.
  • Andra eventuella villkor
  • Underskrift

När du lånar pengar online har du, hos de flesta kreditgivare, möjlighet att se vilka villkor som gäller och kopplas till ett eventuellt skuldebrev. Dels har de ofta länka till Lånevillkor och dels ska du kunna få så kallad förköpsinformation i form av SEKKI – Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation.

Typer av skuldebrev - enkla och löpande

Skuldebrev kan vara av typerna enkla eller löpande. De två typerna bestämmer hur det kan överlåtas. Tanken med ett enkelt skuldebrev är att det inte ska överlåtas och med ett löpande skuldebrev att det ska vara enklare att överlåtas. När du lånar pengar av en bank eller ett kreditinstitut är det oftast ett löpande skuldebrev du skriver på. Det är inte helt ovanligt att långivare säljer låneavtal vidare eller överlåter dem till någon annan kreditgivare.

Löpande skuldebrev kan vidare vara av typerna orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Orderskuldebrev är ett värdepapper som kan överlåtas, men borgenären måste då antecknas på skuldebrevet vid varje överlåtelse. Med ett innehavarskuldebrev kan skulden krävas av den som innehar det vid förfallodagen.

Enkla skuldebrev använder man förslagsvis när privatpersoner lånar pengar av varandra. Lagen som gäller för skuldebrev är utfärdad 1936 och finns att läsa här: Lag (1936:81) om skuldebrev .

Mall för skuldebrev

Att använda en mall för att skriva ett skuldebrev kan vara bra om man exempelvis lånar pengar privatpersoner emellan. Som förälder händer det att man lånar ut pengar till sitt barn och vill att det ska regleras samt att skulden ska vara möjlig att bevisa. Ett muntligt löfte gäller, och även om man är goda vänner och litar på varandra idag kan oförutsedda saker hända.

Det finns gott om mallar för skuldebrev att ladda hem på internet, både gratis och de som kostar pengar. Därför lägger vi här inte upp ytterligare en mall. För att skriva ett låneavtal som har lite mer juridisk tyngd bakom kan du exempelvis använda .

Signering

Ett skuldebrev är bara bevisligen giltigt om gäldenären skriver under det. Man signerar det för att intyga att man har en skuld till borgenären. Man har alltså möjlighet att ansöka om ett lån utan att binda sig till det. Väljer man att signera avtalet är det bindande, även om man i de flesta fall har ångerrätt på 14 dagar. Idag använder man e-legitimation, vanligtvis BankID för att signera, men hos många långivare går det också bra att ansöka och signera skuldebrev utan BankID. Utan BankID eller annat e-leg får man istället avtalet hemskickat för signatur med penna.

Relaterade ämnen: BankID Lagar Amortering
JÄMFÖR ALLA LÅN