Banker i Sverige

Publicerad: 2019-12-18,
Uppdaterad: 2022-09-16

När man talar om banker tänker man troligen spontant på någon av de stora bankerna i Sverige. I dessa banker har majoriteten av Sveriges befolkning ett lönekonto, betalkort, bolån och kanske något privatlån och fondsparande. De stora svenska bankerna är Swedbank, SEB och Handelsbanken och hit räknas ibland också Länsförsäkringar, finska Nordea och danska Danske Bank. Det finns dock väldigt många fler banker och liknande aktörer på den svenska marknaden.

Svenska banker
Det finns många banker i Sverige.

Enligt Wikipedias definition av en bank är det ett företag som ger ut krediter och därmed skapar nya pengar samt bedriver inlåning och utlåning, handel med värdepapper och betalningstjänster. Hos Finansinspektionen där man ansöker om tillstånd att erbjuda finansiella tjänster till allmänheten hittar man hundratals aktörer i olika kategorier, beroende på vilket tillstånd de har.

Bank- eller finansieringsrörelse

De som fått tillstånd beviljat att bedriva bank- och finansieringsrörelse är egentligen de som kan kallas banker. De kan exempelvis få:

 • Förmedla betalningar via generella betalsystem.
 • Ta emot pengar på konto.
 • Ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten.
 • Lämna kredit och att ställa garanti för kredit.
 • Förvärva fordringar i finansieringssyfte.
 • Upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

En banks rättigheter inkluderar de som Bostadskreditinstitut och Konsumentkreditinstitut har. En ansökan om tillstånd för att bedriva bank- eller finansieringsrörelse kostar 420 000 kronor + årlig avgift.

Idag finns det 41 st Bankaktiebolag, 33 Utländska banker med filial, 44 sparbanker och 2 medlemsbanker, alltså 120 banker. Här finns de svenska storbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och banker som Avanza, Nordnet, OK-Q8 Bank, Svea Bank, MedMera Bank, Lån & Spar bank, Sevenday och Santander. Här finns också de som ibland räknas bland storbankerna i Sverige: Nordea och Danske Bank.

De banker som är Bankaktiebolag och utländska banker med filial i Sverige har ökat från 62 st 2008 till 74 st september 2022. Räknar vi in utländska banker med gränsöverskridande handel finner vi flera hundratals banker i denna kategori. Här kan finnas banker som enbart är registrerade och inte alla står under tillsyn hos Finansinspektionen. Bland banker med filial finns exempelvis Ferratum, Bank Norwegian och neobanken N26.

Övriga ”banker”

Utöver bankerna finns det ett antal aktörer som kan liknas vid banker, men de har många gånger ett mindre tjänsteutbud än vad de ”riktiga” bankerna har. Även om alla aktörer i kategorin bank och finansieringsrörelse inte nyttjar alla tillstånd de har. Exempel på fler kategorier och aktörer kan vara de med tillstånd för:

 • Betaltjänster / betalningsinstitut
 • Bostadskreditinstitut
 • Konsumentkreditinstitut
 • Inlåningsföretag

Betaltjänster / betalningsinstitut

Aktörer är inte alltid nödvändigtvis banker. Aktörer här kan ha tillstånd att:

 • Sätta in pengar på betalkonto.
 • Ta ut pengar från betalkonto.
 • Genomför betalningstransaktioner (så som autogiro, kontokort/kreditkort/andra betalningsinstrument, kontobetalning).
 • Ge ut betalningsinstrument eller lösa in transaktionsbelopp där ett betalningsinstrument har använts.
 • Överföra pengar.
 • Tjänster för betalningsinitiering.
 • Tjänster för kontoinformation.

Hos en aktör med tillstånd för betaltjänster inkluderas de rättigheter som finns hos konsumentkreditinstitut. Att ansöka om att bli en betaltjänst kostar 138 000 kronor + en årlig tillsynsavgift på 75 000 kr.

I denna kategori finner vi en stor mängd olika typer av företag. Exempelvis mobiloperatörer som genomför betalningstransaktioner via elektroniska kommunikationsnätverk, ICA Banken, betalningsinstitut med kortterminaler som Bambora, Swedbanks bolag Bankomat som är vad de heter. Här finns också ett stort antal ombud registrerade så som spel & tobaksaffärer.

Exempelvis P2P-lån som tar in pengar från långivare och förmedlare till låntagare kräver tillstånd här. Vi finner bland andra Lunar, Untie, Savelend (Loanstep) och Brocc här.

Bostadskreditinstitut

Ett bostadskreditinstitut har tillstånd att lämna eller förmedla bostadskrediter. I denna kategori finner vi framförallt de allt fler utmanarna inom bolån. Exempel på aktörer här är Hypoteket, Compricer, Freedom Finance, Stabelo och Consector.

Att ansöka om att bli ett bostadskreditinstitut kostar 108 000 kronor plus en årlig tillsynsavgift på 50 000 kr.

Konsumentkreditinstitut

Ett konsumentkreditinstitut (KKI) har tillstånd att lämna eller förmedla krediter till konsumenter. En ansökan om att bli KKI kostar 60 000 kr plus en tillsynsavgift på 50 000 kr/år.

I denna kategori finns de flesta av de aktörer som presenters på Kreditkoll. Över 60 % av de bolag som är registrerade som konsumentkreditinstitut finns listade på Kreditkoll.nu.

Inlåningsföretag

Inlåningsföretag kräver inte något tillstånd från Finansinspektionen. De har endast behövt registrera sin verksamhet för att bedriva inlåning på konto eller utgivning av obligationer. En ansökan om registrering som inlåningsföretag kostar 42 000 kr och har en tillsynsavgift: 25 000 kr/år.

I denna kategori finner man många ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och företag som lånar in kapital för att sedermera låna ut. I vår föregående artikel kan du läsa om de aktuella planer som finns för göra denna verksamhet säkrare.

Neobanker

Neobanker eller utmanarbanker, uppstickarbanker kallas de tjänster som på senare tid börjat inta våra mobiltelefoner och korthållare. Det finns flera såväl svenska som utländska neobanker som riktar sig mot oss potentiella kunder i Sverige. Neobanker i Sverige har inget tillstånd som heter specifikt neobank hos Finansinspektionen utan de har ofta något av de existerande tillstånden. Den svenska neobanken PFC har exempelvis tillståndet Betalningsinstitut och den danska motsvarigheten Lunar som också riktar sig mot svenskar hör till kategorin Utländsk bank med gränsöverskridande handel.

Centralbank

En centralbank är inte en bank med privatkunder utan de ansvarar för ett lands penningpolitik för att säkra stabilitet i landets ekonomi. I Sverige heter centralbanken Riksbanken. Sveriges Riksbank ger ut pengar (sedlar och mynt) och sätter styrräntan (tidigare reporäntan). Man jobbar efter målet att hålla ett fast penningvärde med en låg och stabil inflation. Riksbankens inflationsmål ligger på 2 %. Det är bland annat styrräntan de använder som verktyg för att försöka hålla inflationen på denna nivå. Styrräntan sätts två gånger per år och styr i sin tur andra räntor i Sverige, exempelvis räntor på bolån och konsumentkrediter.

Relaterade ämnen: Låna pengar Företagslån Bolån Neobank Kreditgivare Spara pengar Låna pengar
JÄMFÖR ALLA LÅN