Banker i Sverige

Publicerad: 2019-12-18,
Uppdaterad: 2024-02-22

När man talar om banker tänker man troligen spontant på någon av de stora bankerna i Sverige. I dessa banker har majoriteten av Sveriges befolkning ett lönekonto, betalkort, bolån och kanske något privatlån och fondsparande. De stora svenska bankerna är Swedbank, SEB och Handelsbanken och hit räknas ibland också Länsförsäkringar, finska Nordea och danska Danske Bank. Det finns dock väldigt många fler banker och liknande aktörer på den svenska marknaden.

Svenska banker
Det finns många banker i Sverige.

Enligt Wikipedias definition av en bank är det ett företag som ger ut krediter och därmed skapar nya pengar samt bedriver inlåning och utlåning, handel med värdepapper och betalningstjänster. Hos Finansinspektionen där man ansöker om tillstånd att erbjuda finansiella tjänster till allmänheten hittar man hundratals aktörer i olika kategorier, beroende på vilket tillstånd de har.

Bank- eller finansieringsrörelse

De som fått tillstånd beviljat att bedriva bank- och finansieringsrörelse är egentligen de som kan kallas banker. De kan exempelvis få:

 • Förmedla betalningar via generella betalsystem.
 • Ta emot pengar på konto.
 • Ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten.
 • Lämna kredit och att ställa garanti för kredit.
 • Förvärva fordringar i finansieringssyfte.
 • Upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

En banks rättigheter inkluderar de som Bostadskreditinstitut och Konsumentkreditinstitut har.

Idag finns det 41 st Bankaktiebolag, 32 Utländska banker med filial, 44 sparbanker och 2 medlemsbanker, alltså 119 banker. Här finns de svenska storbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och banker som Avanza, Nordnet, OK-Q8 Bank, Svea Bank, MedMera Bank, Lån & Spar bank, Sevenday och Santander. Här finns också de som ibland räknas bland storbankerna i Sverige: Nordea och Danske Bank.

De banker som är Bankaktiebolag och utländska banker med filial i Sverige har ökat från 62 st 2008 till 73 st februari 2024. Räknar vi in utländska banker med gränsöverskridande handel finner vi flera hundratals banker i denna kategori. Här kan finnas banker som enbart är registrerade och inte alla står under tillsyn hos Finansinspektionen. Bland banker med filial finns exempelvis Ferratum, Bank Norwegian och neobanken N26.

Övriga ”banker”

Utöver bankerna finns det ett antal aktörer som kan liknas vid banker, men de har många gånger ett mindre tjänsteutbud än vad de ”riktiga” bankerna har. Även om alla aktörer i kategorin bank och finansieringsrörelse inte nyttjar alla tillstånd de har. Exempel på fler kategorier och aktörer kan vara de med tillstånd för:

 • Betaltjänster / betalningsinstitut
 • Bostadskreditinstitut
 • Konsumentkreditinstitut
 • Inlåningsföretag

Betaltjänster / betalningsinstitut

Aktörer är inte alltid nödvändigtvis banker. Aktörer här kan ha tillstånd att:

 • Sätta in pengar på betalkonto.
 • Ta ut pengar från betalkonto.
 • Genomför betalningstransaktioner (så som autogiro, kontokort/kreditkort/andra betalningsinstrument, kontobetalning).
 • Ge ut betalningsinstrument eller lösa in transaktionsbelopp där ett betalningsinstrument har använts.
 • Överföra pengar.
 • Tjänster för betalningsinitiering.
 • Tjänster för kontoinformation.

Hos en aktör med tillstånd för betaltjänster inkluderas de rättigheter som finns hos konsumentkreditinstitut.

I denna kategori finner vi en stor mängd olika typer av företag. Exempelvis mobiloperatörer som genomför betalningstransaktioner via elektroniska kommunikationsnätverk, ICA Banken, betalningsinstitut med kortterminaler som Bambora. Här finns även Bankomat som är vad de heter och ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank med Sparbankerna. I kategorin finns också ett stort antal ombud registrerade så som spel & tobaksaffärer.

Exempelvis P2P-lån som tar in pengar från långivare och förmedlare till låntagare kräver tillstånd här. Vi finner bland andra Lunar, Untie, Savelend (Loanstep) och Brocc här.

Bostadskreditinstitut

Ett bostadskreditinstitut har tillstånd att lämna eller förmedla bostadskrediter. I denna kategori finner vi framförallt de allt fler utmanarna inom bolån. Exempel på aktörer här är Hypoteket, Stabelo, Sambla, Zensum och Söderberg & Partners.

Konsumentkreditinstitut

Ett konsumentkreditinstitut (KKI) har tillstånd att lämna eller förmedla krediter till konsumenter.

I denna kategori finns de flesta av de aktörer som presenters på Kreditkoll. Över 60 % av de bolag som är registrerade som konsumentkreditinstitut finns listade på Kreditkoll.nu.

Inlåningsföretag

Inlåningsföretag kräver inte något tillstånd från Finansinspektionen. De har endast behövt registrera sin verksamhet för att bedriva inlåning på konto eller utgivning av obligationer.

I denna kategori finner man många ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och företag som lånar in kapital för att sedermera låna ut. I vår föregående artikel kan du läsa om de aktuella planer som finns för göra denna verksamhet säkrare.

Neobanker

Neobanker eller utmanarbanker, uppstickarbanker kallas de tjänster som på senare tid börjat inta våra mobiltelefoner och korthållare. Det finns flera såväl svenska som utländska neobanker som riktar sig mot oss potentiella kunder i Sverige. Neobanker i Sverige har inget tillstånd som heter specifikt neobank hos Finansinspektionen utan de har ofta något av de existerande tillstånden. Den svenska neobanken PFC har exempelvis tillståndet Betalningsinstitut och den danska motsvarigheten Lunar som också riktar sig mot svenskar hör till kategorin Utländsk bank med gränsöverskridande handel.

Centralbank

En centralbank är inte en bank med privatkunder utan de ansvarar för ett lands penningpolitik för att säkra stabilitet i landets ekonomi. I Sverige heter centralbanken Riksbanken. Sveriges Riksbank ger ut pengar (sedlar och mynt) och sätter styrräntan (tidigare reporäntan). Man jobbar efter målet att hålla ett fast penningvärde med en låg och stabil inflation. Riksbankens inflationsmål ligger på 2 %. Det är bland annat styrräntan de använder som verktyg för att försöka hålla inflationen på denna nivå. Styrräntan sätts två gånger per år och styr i sin tur andra räntor i Sverige, exempelvis räntor på bolån och konsumentkrediter.

Hållbarhetsinitiativ inom svenska banker

Hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare för både konsumenter och företag, inklusive banksektorn. Denna trend drivs av en ökad medvetenhet om klimatförändringar, miljöförstöring, och sociala frågor. För banker innebär detta en möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid samtidigt som de möter sina kunders förväntningar.

 • Många svenska banker har introducerat gröna finansieringslösningar, såsom gröna lån och obligationer, vilka är avsedda för investeringar i hållbara projekt som solenergi, vindkraft, och energieffektiva byggnader. Dessa produkter erbjuder ofta förmånligare villkor för projekt som har en positiv miljöpåverkan.
 • Banker står under ökad press från både reglerare och konsumenter att vara transparenta med sina hållbarhetsinsatser. Detta har lett till att många banker nu regelbundet publicerar hållbarhetsrapporter där de redogör för sina miljömässiga, sociala, och styrningsmässiga (ESG) prestationer.
 • Utöver miljörelaterade initiativ arbetar banker även med socialt ansvar och finansiell inkludering. Detta kan inkludera allt från att erbjuda mikrolån till småföretagare i utvecklingsländer till att utveckla tjänster som gör det lättare för personer i ekonomiskt utsatta områden att få tillgång till banktjänster.

Bankernas hållbarhetsarbete är inte bara en reaktion på externa krav utan blir alltmer en integrerad del av deras affärsstrategi. Genom att investera i hållbara projekt och innovationer positionerar sig bankerna som ledare i omställningen mot en mer hållbar ekonomi.